Truer lhbt-foreldre

Publisert

På samme dag som verdens 19 mektigste ledere ankommer St. Petersburg og G20-toppmøtet kommer nyheten om et nytt lovforslag i Russland. Et lovforslag som er en direkte trussel mot lhbt-familier i Russland. Lovforslaget er ført i pennen av Alekei Zhuravlev i statsdumaen i Russland, og i lovteksten heter det at myndighetene kan ta fra homofile foreldre barna deres - slik man allerede kan gjøre med barn i familier som sliter med alkoholisme, narkomani, vold, overgrep eller psykiske lidelser. Ifølge Gay Star News har lovens forslagsstiller Zhuravlev uttalt at homoseksuell propaganda også må forbys, ikke bare i det offentlige rom men også innen familierelasjoner. Forslaget begrunnes med at barn må beskyttes mot homoseksuell atferd og propaganda.

Sjokkert

Stortingsrepresentant og lhbt-rapportør i Europarådet, Håkon Haugli (Ap) er både sjokkert og oppgitt over det nye lovforslaget som nå truer lhbt-familier i Russland.– Dette er ren heksejakt. Blir denne loven vedtatt er det nok en omdreining i negativ retning for lhbt-personer i Russland. Det er nok et skritt i retning av å skape et klima som fører til ytterligere frykt. En slik lov vil ramme mange familier og barn, sier Håkon Haugli til Blikk Nett. Haugli mener en slik lov er med på å gjøre fordommer om til reell lovgivning.– Påstandene i loven er udokumenterte. Det er støtende og skremmende at man ikke legger barnas beste til grunn - og at man likestiller lhbt-familier med narkotikamisbruk, alkoholisme, vold og overgrep. Det sier noe om hvordan russiske lovgivere ser på lhbt-familier. Hele situasjonen er sjokkerende, sier Haugli til Blikk Nett. At lovforslaget blir annonsert på samme dag som verdens toppledere er samlet til G20 -møtet i St. Petersburg er også sjokkerende mener Haugli.– Lovforslaget kommer etter at verdenssamfunnet så klart har tatt avstand fra propagandaloven, og russernes svar er altså å ikke respektere menneskerettighetene. Og de lytter ikke til legitime motforestillinger som kommer. Dette handler ikke om Vesten versus Russland. Dette handler om Russlands behandling av egne innbyggere. Lovforslaget er litt av hilsen til G20-møtet som går av tabelen i St. Petersburg i dag, sier Haugli til Blikk Nett. Haugli mener det nye lovforslaget viser at Russland ikke forholder seg til felles spilleregler hva menneskerettighetskonvensjonen angår.– Russland bryr seg ikke om protestene, verken i eget land eller verdenssamfunnet.

Uante konsekvenser

Haugli mener at rekken av lover som er innført den siste tiden på sikt vil ramme Russland på en måte de ikke regner med.– Det vil få konsekvenser som vil påvirke og utfordre Russlands demografi. Mange vil forlate landet, spesielt de som påvirkes direkte av lovene. Men selve klimaet som nå skapes i Russland med tanke på menneskerettigheter vil føre til et samfunn som er intolerant og som søker å kontrollere befolkningen mest mulig, sier Håkon Haugli til Blikk Nett. Nyheten om lovforslaget kommer i kjølvannet av et annet forslag som innebærer at lhbt-personer skal tilbys terapi slik at de kan skifte seksuell orientering. Det var representanten Mikhail Degtyarev fra det populistiske og nasjonalistiske partiet LDPR som var forslagsstiller. Degtyarev er også kandidat til Moskvas valg av ordfører.«Vi ønsker å tilby homofile en frivillig og anonym behandling og konsultasjon med psykolog og sexolog slik at de får hjelp til å returnere til et normalt liv og å bli heterofile, slik 95 til 99 prosent av våre andre landsmenn er», uttalte Mikhail Degtyarev til Russia Today tidligere denne måneden.