Trygg og mangfoldig eldreomsorg

– Lhbt-kompetansen må styrkes hos medarbeiderne i Oslo kommune.

Publisert

Jon Reidar Øyan (Ap) møter i Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre og nylig fremmet han et privat forslag i komiteen om forskning på eldre lhbt-personers situasjon og besøkstjeneste for eldre lhbt-personer.

Øyan fikk med seg Helse- og sosialkomiteen på et enstemmig vedtak som innebærer at bystyret ber byrådet for eldre-, helse- og sosialtjenester gå i dialog med statlige instanser for å se på mulighetene for å få igangsatt forskning på eldre lhbt-personers situasjon, samt en oppfordring til byrådet om å gå i dialog med Seniornettverket i FRI Oslo og Akershus og Røde Kors om etablering av en besøkstjeneste for eldre lhbt-personer.

– Byrådet hadde fremmet to saker til Helse- og sosialkomiteen hvor lhbt iikke var nevnt. Da tok jeg affære, sier Øyan og forteller at komiteen tidligere i år var på studietur til Manchester hvor han ble inspirert.

– Der møtte vi kommunalt ansatte som jobbet med lhbt og eldreomsorg. Det vi fikk se var veldig positivt, så da forstod vi i komiteen at vi må ha inn lhbt i vår egen plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg.

Det finnes allerede noen tilbud for skeive i eldreomsorgen i Oslo.

– For eksempel tilbudet som finnes på Kampen+ hvor FRI Oslo og Akershus og Oslo Bymisjon arrangerer regnbuetreff for seniorer. I tillegg finnes det ideelle aktører som tilbyr aktiviteter og fasiliteter for skeive seniorer – og det er bra, sier Øyan til Blikk Nett.

Støtte fra Thorkildsen

Viktigheten av å få lhbt-perspektivet inn i plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg handler om å løfte fram tilbudene som allerede finnes, men også å gi aktørene på feltet trygge rammer og nye mulige samarbeidspartnere.

– Men det som vil koste penger er skolering av helsepersonell og helseinstitusjonene. Kompetansen på lhbt-feltet må heves i helsesektoren, sier Øyan og forteller at hans private forslag har fått positiv respons av byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen.

– Hun deler oppfatningen om at lhbt-kompetansen må styrkes hos medarbeiderne i Oslo kommune. Så får vi se hvordan dette skal gjennomføres, sier Øyan og forteller at forslaget er en oppfølging av et vedtak fra årsmøtet i Arbeiderpartiets homonettverk i 2016, hvor han er leder.

Flertall i bystyret

I tillegg til vedtaket på Homonettverkets årsmøte fikk Homonettverket med seg Arbeiderpartiets landsmøte på vedtaket. Vedtaket ble gjort ganske nøyaktig 45 år etter at straffelovens paragraf 213 ble opphevet, en lov som gjorde sex mellom menn ulovlig i Norge.

Med den merkedagen i minne var det derfor stort for Jon Reidar Øyan å gå på talerstolen å snakke om en verdig eldreomsorg for lhbt-personer.

– Det har vært en av mine hovedsaker siden jeg ble leder i Homonettverket og jeg brukte mye tid i talen min til landsmøtet på å forklare hvor vanskelig det kan oppleves for lhbt-personer å bli eldre. Programkomiteen og redaksjonskomiteen hadde ikke tatt dette forslaget inn i programmet. Derfor måtte jeg opprettholde forslaget på nytt fra talerstolen under voteringen i dag, sier Øyan til Blikk Nett.

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken 22. november og Øyan fikk med seg alle partiene slik at det ble en enstemmig komité som foreslår økt lhbt-fokus i plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg til bystyret.

– Saken skal behandles i bystyremøtet onsdag 13. desember. Men nå som det er flertall i Helse- og sosialkomiteen, så blir det også enstemmig i bystyret, sier Jon Reidar Øyan.