Tynne homser og overvektige lesber

Publisert

En ny undersøkelse bekrefter myten om at homofile menn er tynnere enn heterofile menn, mens lesbene veier noen kilo for mye. Professor Kerith Conron ved Harvard University i Boston ønsket å teste ut myten om at homofile dyrker kroppen sin mer enn heterofile. Data fra 67. 000 innbyggere mellom 18 og 64 år fra staten Massachusettes ble analysert og sammenlignet, og ifølge resultatene ser det ut som at det er en viss sammenheng mellom seksuell orientering, kjønn og vekt. Ifølge undersøkelsen var 21 prosent av de heterofile mennene overvektige, mens bare 14 prosent av de homofile mennene ble regnet som overvektige. Hos kvinnene var det derimot lesbene som hadde noen kilo for mye. 26 prosent av de lesbiske ble betegnet som overvektige, mens kun 17 prosent av heterofile kvinner falt inn under denne kategorien. Skal vi tro forklaringen fra Esther Rothblum, professor i kvinnestudier, skyldes det rett og slett at menn stiller høye krav til sine partnere – kvinner som menn. - Personer i seksuelle relasjoner med menn, heterofile kvinner og homofile menn, føler mer press for å se tynn ut og ellers oppfylle de normene som karakteriseres som attraktive, enn det personer i seksuelle relasjoner med kvinner, lesbiske og heterofile menn, gjør, forklarer Rothblum til nettstedet msnbc.com. Og som vi har så mange ganger før, fant også forskerne ut at homofile og lesbiske røyker mer enn heterofile. Dessuten er lesbiske i større risiko for hjertesykdommer enn heterofile kvinner. - Disse funnene er et godt argument for hvorfor vi bør skreddersy helsemeldinger til homofile og lesbiske, sier Kerith Conron. Rapporten er publisert i «American Journal of Public Health».