Uenighet i LLH om det skeive

Publisert

Arve Andersen får støtte i Bergen, men motstand fra Trondheim og Oslo. Bård Nylund, leder av LLH sentralt, sier at Arve Andersen har lagt ned en formidabel innsats i LLH Rogaland og i LLHs landsstyre, og vil bli ønsket velkommen tilbake når som helst. Nylund vil ikke kommentere konflikten Andersen begrunner avgangen med. – Når situasjoner som denne dukker opp, er det viktig for meg å finne ut av hva som har skjedd, slik at vi kan unngå det samme i fremtiden. – Det finnes radikale og konservative både i LLH og i Skeiv Ungdom. Vi må tåle politisk uenighet, men det er hvordan man kommuniserer denne uenigheten som er det avgjørende. Vi skal ikke være en bevegelse hvor tillitsvalgte i Skeiv Ungdom driver med bakvaskelser av folk i LLH eller omvendt. Det er dette som skaper konflikter og tapper folk for engasjement - ikke diskusjoner om for eksempel hvorvidt vi er «født sånn eller blitt sånn», sier Bård Nylund. Som Nylund gir også de regionale lederne Espen Ophaug, Oslo og Akershus, Stine H. Bang Svendsen, Trøndelag og Daniel Mekki, Bergen og Hordaland, ros til Arve Andersen og beklager hans avgang. Men hva konfliktens kjerne angår, er meningene delte.– I Oslo er samarbeidet mellom LLH og Skeiv Ungdom godt. Vi bruker Restart, (undervisningsopplegg basert på skeiv teori, red.anm.) på skolene, men legger til litt homopolitisk historie og tradisjonell homoproblematikk. Skolene gir stort sett gode tilbakemeldinger, sier Espen Ophaug. – Men det finnes kulturelle forskjeller i Norge. Når skolene i Sandnes ikke ønsker å bruke Restart, forstår jeg at Andersen blir frustrert hvis Skeiv Ungdom sier «Restart eller ingenting». Her må det gå an å finne smidige løsninger, sier Espen Ophaug til Blikk Nett. Han mener at Arve Andersen feiltolker skeiv teori. – Det er ikke slik at teorien fastslår at homoseksualitet er et valg - punktum. Her skaper han seg et fiendebilde det etter mitt syn ikke finnes grunnlag for, sier Ophaug.

Delte meninger

Trøndelag LLHs Stine H. Bang Svendsen legger seg i samme leie. – Skeiv Ungdom gjør et viktig nettverksarbeid blant ungdom, og de gjør et nytenkende og modig arbeid i sitt bidrag til undervisning om seksualitet i skolen som både LLH og norsk seksualitetsundervisning har stor nytte av. LLH trenger både Arve Andersen og Skeiv Ungdom. Vi er avhengig av å finne måter å leve med det politiske spennet som nødvendigvis må være en del av lhbt-bevegelsen på om vi skal kunne gjøre jobben vår, sier hun. Daniel Mekki i Bergen og Hordaland LLH er derimot «langt på vei enig med Andersen».– LLH vegrer seg for å ta tydelige veivalg, og overlater til de enkelte lagene å avgjøre hvordan vi informerer for eksempel skoleungdom. Uklarheten skaper frustrasjonen i store deler av LLH, og nå har vi altså mistet en av våre dyktigste ledere av samme grunn, sier han. Mekki fremholder at samarbeidet mellom LLH og Skeiv Ungdom i hans region er bra, men sier det har vært så som så tidligere. – Jeg er skeptisk til skeiv teori og Restart. De flytende definisjonene av kjønn og identitet virker forvirrende på ungdom. Vi bruker et eget opplegg på skolene lokalt, ikke Restart, sier Mekki, som etterlyser en avklaring i LLH.