Uenighet på LLHs landsmøte

Publisert

Denne helga er LLH samlet til landsmøte i Oslo. At det i arbeidsprogrammet bare er to hovedsatsningsområder, skaper debatt. –Denne diskusjon er nettopp det vi ønsker, sier leder Karen Pinholt. – Arbeidsprogrammet for neste periode er kortere enn før. Vi har tidligere spredt arbeidet vårt på alt for mange områder. Vi har gjort litt på en rekke områder. Nå vil vi spisse og prioritere opp mot færre arbeidsområder. I tillegg til utsatte grupper, ønsker vi å prioritere skole. Der formes neste generasjoner, sa Pinholt. Med særlig utsatte grupper menes de menneskene innenfor lhbt-gruppa som fortsatt lever med langt flere utfordringer enn resten av befolkningen. Det dreier seg blant annet om hivpositive, transpersoner, de som tilhører et etnisk eller religiøst mindretall, og de som kommer ut sent i livet. – Mange innenfor lhbt- gruppa har det fint nå. Det syns på medlemstallene våre. 'Hva skal vi med en rettighetsorganisasjon, er det mange som tenker nå'. Så det er særlig utsatte grupper vi vil fokusere på framover, sier leder Karen Pinholt.

Helse og lokalpolitikk

Søndag skal det stemmes over et arbeidsprogram som vil være stillingsinstruksen for det nye sentralstyret. Hoveddiskusjonen lørdag handlet om hvilket omfang andre satsningsområder skal få. Og her sto helse og lokalpolitikk helt sentralt. Likeledes spørsmålet om hvordan samarbeidet og arbeidsfordelingen mellom LLH og Skeiv ungdom skal være framover. At både helse og lokalpolitikk også vil få en sentral plass under voteringen i morgen, og arbeidet framover, kom tydelig fram både fra diskusjonen på landsmøtet og fra lederen selv. – Styrking av lokallagene og satsing lokalt er en av flere veier å gå for å få opp medlemstallene, sier Karen Pinholt. Søndag skal det også stemmes over nytt sentralstyre. I innstillingen er sju kandidater nye og to er fra det nåværende styret. Karen Pinholt har vært leder for LLH siden 2008, og valgkomiteen ønsker at Pinholt skal fortsette i sin lederstilling.