Ulike mennesker, like rettigheter

Publisert

Skeive samer, religion, hiv, transpersoner, lhbt-aktivister under press i Europa og levekår for lhbt med etnisk minoritetsbakgrunn. Dette er stikkord for Pride house 2013. – Årets program er faglig godt, med god politisk tyngde. Vi nærmer oss absolutt den standarden Pride house skal ha, sier Ranveig Stava, nestleder i LLH Oslo Akershus og leder av Pride house. Som et prosjekt som drives på frivillig basis, er Stava utrolig stolt av Pride house-styret og alle andre som har bidratt.– I år er det tredje gang vi arrangerer Pride house, og om jeg skal være ubeskjeden, har vi blitt Norges største og viktigste arena for lhbti-politikk, sier Stava.

Ulike mennesker, like rettigheter

Årets Pride house-program tar Skeive dagers tema, individets rett, på alvor med slagordet «Ulike mennesker, like rettigheter». Amnesty International Norge, som er hovedsamarbeidspartner for årets Pride house, deltar med hele fire bolker i programmet. Der kan man møte blant annet Veronica Scognamiglio, som er Amnesty Internationals hovedresearcher på en rapport om lhbt i Europa. Scognamiglio vil også benytte anledningen til å gjøre research på manglende rettigheter for transfolk i Norge mens hun er i Oslo. I tillegg kan man møte Boris Dittrich fra Human Rights Watch, som blant annet har vært med og utarbeide Yogyakarta-prinsippene, som er en tolkning av hvordan menneskerettighetene kan tolkes og benyttes i et lhbt-perspektiv.

Smakebiter

Pride house kickstarter Skeive dager i Oslo fredag 21. juni k 19 med offisiell åpning i Wergeland på Litteraturhuset. Den prisbelønte artisten Mari Boine spiller, det blir festtaler, mingling og musserende etter åpningen. Men kvelden er ikke over der, festen fortsetter på SO fra klokken 22. Både åpningen og festen på SO er gratis. Programmet inneholder blant annet en debatt i samarbeid med Tidsskriftet Fett, om trans og feminisme med utgangspunkt i årets hendelser på 8. marskomiteens parolemøte. Hvorfor er deler av feminismebevegelsen avvisende, og i noen tilfeller fiendtlig innstilt, til trans som tematikk, og umuliggjør deler av transbevegelsen sitt behov for å sementere kjønnsroller et god samarbeid? Pride house kan også tilby en markering av 30 år med hiv-viruset i Norge, arrangert av LLH Oslo Akershus, og hiv-debatt i regi av Nye Pluss. Pride house spør også hvorfor samiske miljøer kveler normbrytere med sin taushet og usynliggjøring. Publikum møter også en transkvinne med etnisk minoritetsbakgrunn som ikke tør å gå på norskkurs av redsel for å bli diskriminert, i tillegg til den homofile muslimen som ble slått ned i paraden i fjor. Her vil Amnesty og Skeiv Verden sette historien til mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn på dagsorden.

Pride house vokser

Hele 33 ulike debatter, foredrag og workshops er planlagt på Litteraturhuset, lørdag 22. og søndag 23. juni. – Pride house er Norges største arena for lhbt-politikk, og vi har jobbet hardt for å øke kvaliteten på våre debatter ytterligere. Arenaen Pride house er unik, og fortjener det beste. Vi er også opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta. Derfor er alle våre arrangementer gratis og åpne for alle, avslutter Stava. Pride house på Litteraturhuset: 21-23. juni. Pride house på Deichmann på Majorstua: 24.-27. juni.

Se hele programmet her:

skeivedager.no/pride-house