Iran fortsetter å henrette

Publisert

Onsdag 5. desember ble Makvan Mouloodzadeh (21) henrettet i provinsen Kermanshah, vest i Iran. Familien og Mouloodzadehs advokat ble først underrettet om henrettelsen etter at den hadde funnet sted. International Gay and Lesbian Human Rights Commission, IGLHRC, skriver i en pressemelding at henrettelsen ble fullbyrdet selv etter at Irans høyesterettsjustisiarius hadde gitt ordre om at dødsstraffen skulle oppheves.«Det er skammelig og en grusom parodi på rettferdighet og internasjonale menneskerettigheter», sier lederen for IGLHRC, Paula Ettelbrick, i pressemeldingen.«Hvor mange flere unge iranere må dø før det internasjonale samfunnet reagerer?»Makvan Mouloodzadeh (21) var tiltalt for å ha voldtatt flere unge gutter. Voldtektene skal ha funnet sted da han var 13 år gammel. Under rettsaken trakk alle vitnene sine tidligere vitneutsagn og hevdet at de hadde løyet under ed, på grunn av stress.Mouloodzadeh selv hevdet i retten at tilståelsen hans ble gjort under press og han erklærte seg ikke skyldig i anklagene.Retten fant likevel Mouloodzadeh skyldig etter tiltale og 7. juni i år ble han dømt til døden.Etter en ankesak ble Mouloodzadeh funnet skyldig nok en gang, denne gang i høyesterett i august i år.Saken førte til internasjonale protester og IGLHRC gjennomførte en brevkampanje. Organisasjonene Amnesty International, Human Rights Watch, Outrage! og Everyone Group engasjerte seg også i saken.Henrettelsen av Mouloodzadeh skjedde kort tid etter at FNs menneskerettskomité oppfordret alle verdens stater til å innføre et moratorium på dødsstraff.Resolusjonen ble vedtatt med 99 mot 52 stemmer etter en to dager lang debatt i november i år. 33 representanter avsto fra å stemme. USA var blant landene som stemte mot moratoriet, sammen med en rekke islamske land.