Krever gransking av skole

Publisert

Ifølge LLH er det grunn til å tro at Nordhordland Kristne Grunnskole driver ulovlig homosensur av pensum. Nå ber de Kunnskapsdepartementet granske skolen. – Vi har fått vite at informasjon om homofili sensureres bort fra undervisningen og at skolebøker ødelegges, sier LLHs leder, Karen Pinholt. LLH har hatt kontakt med en person som ønsker å være anonym ovenfor media, men som er åpen ovenfor LLH og Kunnskapsdepartementet. Med bakgrunn i hva denne kilden forteller ønsker LLH en gransking av Nordhordland Kristne Grunnskole. Skolen har 65 elever og drives av Nordhordland Bibelsenter. Skolen holder til i Lindås kommune i Hordaland. – Vi har fått vite at informasjon om homofili har blitt sensurert bort fra undervisningen og at skolebøker ødelegges for å sikre at elevene ikke får tilgang til informasjon om homofili. I de fagbøkene hvor homofili tematiseres er sidene fysisk revet ut av bøkene. Dette skal være gjort både i pensumbøkene på RLE-faget og naturfag. Hvis dette stemmer er det svært alvorlig, og vi mener det må være brudd på privatskoleloven, sier LLH-leder Karen Pinholt til Blikk Nett. – Ikke seksualundervisning LLH krever at kunnskapsministeren gransker den kristne privatskolen, og de har sendt et brev til Kunnskapsdepartementet om dette.  Dersom det blir konkludert med at skolen bryter privatskoleloven kan departementet kreve tilbake statstøtten og nekte skolen videre drift. – Vi er også blitt gjort kjent med at skolen har svært mangelfull seksualundervisning. Dette skal være noe elevene reagerer på, men vi har blitt fortalt at ingen tør å si ifra. Vi er bekymret for at de psykososiale forholdene på skolen er så ille at elevene ikke tør å påpeke regelbrudd, sier Pinholt. LLH er bekymret for at elevene ikke får opplæring som er i tråd med gjeldende kompetansemål i forhold til seksualitet og homofili. Hvis påstandene stemmer er elevene avskåret fra muligheten til selv å lese om disse temaene, siden deler av pensum er fjernet fra skolebøkene. Rektor benekter LLH mener at departementet må kreve dokumentasjon på at driften og undervisningen på skolen er i tråd med læreplaner og gjeldende retningslinjer. – Alvorlige brudd på lover og regler må få konsekvenser for skoleeier, mener Karen Pinholt. Rektor ved Nordhordland Kristne Grunnskole sier til Blikk Nett at de kommer til å gi et skriftlig svar til departementet angående brevet fra LLH. – Vi har ikke revet ut noen sider i lærebøkene, og vi underviser om homofili her på skolen. Vi har også seksualundervisning som er i tråd med fagplanene. Hvorfor disse beskyldningene har kommet fram vet jeg ikke, men de er veldig vage og lite konkrete, sier rektor ved skolen, Olav Sollid. Kunnskapsdepartementets informasjonsavdeling sier til Blikk Nett at de har mottatt brevet, men at departementet ikke har rukket å se på saken ennå.