Kritisk til eggdonasjon

Publisert

– Jeg tviler sterkt på at Høyre vil gå inn for eggdonasjon og bruk av surrogatmor i Norge, sier stortingsrepresentant Bent Høie, som sitter i Høyres programkomité. Onsdag 14. januar brakte Blikk Nett nyheten om St. Hanshaugen Høyre som går inn for at Norge skal åpne for eggdonasjon og bruk av surrogatmor. Innspillet har lokallaget sendt videre til moderpartiet Høyre der dette skal diskuteres videre fram til partiprogrammet er ferdig i løpet av våren.Stortingsrepresentant Bent Høie (H) er medlem av programkomiteen og har tidligere sagt nei til donasjon av egg til heterofile og lesbiske kvinner.

Entydig morskap– Dette er en diskusjon som stadig går igjen her i Høyre og sikkert i andre partier også. Vi hadde det oppe til debatt i fjor, og da stemte flertallet i landsstyret nei, og det samme stemte jeg. Jeg tror ikke dette standpunktet vil endre seg når vi igjen skal ta opp saken etter forslag fra St. Hanshaugen Høyre, sier Høie til Blikk Nett.Høie er skeptisk til både eggdonasjon og bruk av surrogatmor, men det er særlig eggdonasjon som har blitt diskutert i partiet.– I motsetning til St. Hanshaugen Høyre mener jeg det er en prinsipiell forskjell på det å donere egg og å donere sæd. Én forskjell ved eggdonasjon, er at det vil være en blanding av biologisk mor og livmor-mor som kan påvirke svangerskapet. Morskapet har alltid vært entydig, og eggdonasjon er annerledes enn sæddonasjon, mener Høie.

Prinsipiell diskusjonHøie tror derfor ikke at Høyre kommer til å gå inn for donasjon av egg og bruk av surrogatmor i verken den kommende valgkampen eller i den nærmeste framtid.– Når vi nå skal diskutere dette under arbeidet med Stortingsprogrammet, vil det handle om det prinsipielle ved å gi muligheten for å assistere kvinner som må få egg fra en annen kvinne. Det vil ikke være fokus på legning. Samtidig la jeg merke til at ingen av homoorganisasjonene la fram noen krav om verken eggdonasjon eller surrogatmor, sier Høie.Skulle Høyre kun gå inn for eggdonasjon, vil bruk av surrogatmor bli en naturlig diskusjon som vil komme i etterkant.– Skulle vi si ja til dette nå, vil også en del av homomotstanderne få rett i sine spådommer om at én lovendring fører med seg flere andre. De ville ha trykket dette til sitt bryst, avslutter Bent Høie.