Samles i Pride Norge

Publisert

I september 2008 går de ulike homofestivalene i Norge sammen til en organisasjon. Pride Norge blir navnet og Stavanger på Skeivå blir vertskap for stiftelsesmøtet der den historiske sammenslåingen skal finne sted. – Vi har fått 25 000 kroner fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) for å gjøre denne jobben, sier avtroppende leder i LLH Oslo og Akershus, Christian Møllerop. 6. september trår den nye paraplyorganisasjonen Pride Norge i kraft. Pride Norge vil bestå av Skeive dager i Oslo, Stavanger på skeivå, Skakk helg i Drammen, Skeiv helg i Grenland, Vinterfestivalen og Skeiv i slapsen i Bergen, Homouka i Trondheim og Homsø – Nordens skeive Paris i Tromsø.– I tillegg har vi invitert Oslo Queer Festival, Jafnadr og Cato Eliassen som står bak Skeive dager i Arendal. Alle typer lokale initiativ til bli invitert til å være med i Pride Norge, opplyser Møllerop.– Hvem tok initiativet til dette?– Dette var et initiativ fra LLH i Bergen og Hordaland, Trøndelag og Oslo og Akershus. Vi arrangerte et seminar i Bergen under Vinterfestivalen i januar, med sammenslåing av pridearrangement i Norge som tema. Konklusjonen var at vi hadde et behov for å samkjøre innsatsen vår bedre. Her vil jeg spesielt trekke frem det politiske arbeidet vi gjør innenfor kultursektoren. Det er et paradoks at ingen av våre pridarrangement har vært en del av mangfoldsåret. Dessuten trenger vi å styrke solidaritetsarbeidet med pridearrangement som sliter i Østeuropa.– Men sliter dere ikke i Norge også, rent økonomisk?– Nå kan vi dra nytte av de ulike festivalers finansieringskilder, slik som sponsorer og samarbeid med næringsliv, mener han. Pride ekskludert fra mangfoldetIfølge Møllerop handler Pride om synliggjøring. – For homobevegelsen er det viktig å tydeliggjøre pridenes funksjon som identitets- og holdningsskapende mekanismer. Derfor er det viktig at man under et målretta arbeid får etablert pridearrangement der det ikke finnes. Vi har en kulturmelding som skal virke frem til 2014. Den sier mye om mindre festivaler som retter seg mot minoriteter. Men seksuell orientering og kjønnsidentitet er ikke inkludert i meldingen. I så måte er det interessant å se på kriteriene for tilskudd fra for eksempel Norsk kulturråd, som kun har gitt penger til Oslo Queer festival. Noe som i seg selv er veldig bra, mener han.– Men norske selskap som Statoil og Rica Hotels sponset EuroPride 2008 i Stockholm. Hvorfor har de aldri sponset noen pride i Norge?– At et norsk statseid selskap finansierer et pridearrangement i utlandet er supert. Men det er et gedigent paradoks at de aldri har vist interesse for norske pridearrangement. Når det er nevnt så vet jeg at Skeive dager i Oslo, som aktivt jobber med potensielle sponsorer, nå finner det naturlig å henvende seg til blant annet Statoil, avslutter Møllerop.