Si meg hvem du elsker

Publisert

Gjennom individuelle historier setter Oslo Museum nå homotemaet på dagsorden. Utstillingen «Si meg hvem du elsker… » åpner 24. september. «Si meg hvem du elsker… » inngår i Oslo Museums forskningsprogram «Fryd og frykt i den flerkulturelle storbyen» som ble startet opp i Mangfoldsåret 2008.    – Vi vil løfte fram steder, fenomener og grupper som det tradisjonelt har knyttet seg negative forestillinger og holdninger til, og belyse disse med alternative perspektiv. Vi vil også belyse fryden. Hva er det som gjør storbyen så attraktiv? Hvorfor oppfattes noe som positivt eller interessant av enkelte, mens av andre med frykt eller avsky? «Si meg hvem du elsker…» består både av en utstilling med digitale historier, og en katalog med artikler om kjønn og seksualitet som setter de individuelle historiene i en større sammenheng, skrevet av fagfolk som Hans W. Kristiansen, Dag Ø. Endsjø og Trine Annfelt. I artiklene kan du blant annet lese om erotiske møtesteder på 50-tallet, om religion og homoseksualitet og om hva endringene i samfunnet har betydd i praksis, forteller Camilla Vandvik som har vært prosjektleder for utstillingen.    Målet med utstillingen er ifølge Vandvik å synliggjøre ulike mennesker som bryter med heteronormen, og å få fram alternative livserfaringer.    – Vi ønsker å utfordre måten vi kategoriserer vår tilværelse på, og å diskutere hvordan seksualitet snakkes og tenkes om i dagens samfunn. Oslo Museum vil fokusere på individene som utgjør mangfoldet. Vi ønsker å rette et kritisk blikk på etablerte forestillinger omkring kjønn og seksualitet, og utfordre definisjonsmakten heteroseksualiteten har. Historiefortelling i «egg»Resultatet er digitale historiefortellinger hvor ti personer forteller om sine liv. De har svært forskjellig bakgrunn og alder. Blant annet en lesbisk prest, en mor til en homofil sønn, en norskpakistansk bifil muslim og en ung mann fra toppidretten.    I utstillingen «Si meg hvem du elsker...», kan de besøkende se bilder og høre personlige og varierte historier.    – To spesialdesignete «egg» er lagd slik at de besøkende kan sitte inni dem. Her kan de være litt avskjermet mens de hører historiene og ser bilder. Animasjon vil skape flyt og bevegelse i alle fortellingene.    – Hvem er denne utstillingen laget for?    – Målgruppe er et allment publikum, med særlig fokus på unge fra 8. klasse og oppover. Det er et skrikende behov for mer informasjon om homofili i skoleverket, og vi vet at «jævla homo» er et hyppig brukt skjellsord i skolegården. Med ny felles ekteskapslov og endrede familieformer må vi åpne for refleksjon rundt etablerte forestillinger og holdninger, sier Vandvik.    Utstillingen skal vises på Oslo Museum utover høsten, deretter legger den ut på vandring slik at den når ut til flest mulig i Norge. Torsdag 24. septemberUtstillingen «Si meg hvem du elsker …» åpner kl. 18Interkulturelt Museum, Tøyenbekken 5.