- Urimelig kritikk

Publisert

LLH-leder Karen Pinholt mener departementene må legge mer press på skolene for å sørge for holdningsskapende arbeid. – Vi legger så mye press på skolene som vi kan, svarer statssekretær Lisbet Rugtvedt. I forbindelse med resultatene fra SSBs rapport «Seksuell identitet og levekår», som viser at homofile har svekket psykisk helse, uttalte LLH-leder Karen Pinholt at det holdningsskapende arbeidet i skolen må bli bedre for å få ned tallene. – Vi ser ingen steder at departementene eller skolelederne har tatt ansvar for at lærere har den nødvendige kompetansen for å undervise om homofili og seksuell orientering. Det er ikke pensum ved lærerutdanningen og det er heller ikke gjort noe systematisk forsøk på at lærere skal få denne kompetansen, uttalte Pinholt til Blikk Nett. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt, mener kritikken er urimelig og peker blant annet på at regjeringen allerede har styrket lærerutdanningen. – Fra høsten kommer det en ny lærerutdanning hvor faget pedagogikk og elevkunnskap blir dobbelt så stort. I dette faget skal lærerstudentene få kunnskap og evne til å forstå enkeltelevers situasjon også utover det faglige. Seksuell orientering og homofili er et viktig tema i et slikt fag, sier Rugtvedt.

– Stilles det krav til ferdigutdannede lærere slik at de har den nødvendige kompetansen?

– Det er ikke et eget formelt kompetansekrav og vi ønsker heller ikke å legge detaljerte føringer for hvordan lærere skal jobbe. Vi er opptatt av å tilføre veiledningsmateriell og kommer av og til med lærerveiledninger og ressursmateriell som også tar for seg disse temaene, sier Rugtvedt.

– Ikke godt nok

Rugtvedt viser blant annet til Utdanningsdirektoratets ressurshefte om seksualitet som ble sendt ut til alle skoler i landet i fjor høst. I tillegg ble boka «Seksualitet i skolen» gjort tilgjengelig ved alle grunnskolene og skolebibliotek. Det finnes imidlertid ingen krav som sier at lærere må benytte seg av ressursmateriellet. – Vi har metodefrihet i skolen. De velger selv om de vil bruke denne type støttemateriell, men jeg tror lærere er opptatte av å gjøre det på riktig måte og benytte seg av slikt materiell. De er forpliktet til å følge opp det som står i læreplanen og det er kommunens ansvar å sørge for at lærere har kompetanse på disse områdene.

– Burde dere legge mer press på kommuner og skolelederne slik at de sørger for at lærerne har den rette kompetansen?

– Vi legger så tungt press vi bare kan. I år og neste år vil vi prioritere nasjonalt tilsyn i skolene. Fylkesmennene skal føre tilsyn og sjekke om skolene følger opp elevenes rett til et trygt læringsmiljø. Det er det sterkeste pressmiddelet vi i departementet kan bruke, sier Rugtvedt som likevel erkjenner at arbeidet så langt ikke er godt nok. –  Det er behov for å ha fokus rundt disse problemene og vi ser hele tiden på hva som kan gjøres bedre. Så langt har vi har ingen grunn til å slå oss til ro med at dette er godt nok. Vi har ikke nok sammenfattet kunnskap om hvordan det står til i skolen når det gjelder lærernes kompetanse om homofili, men om vi ser på det vi vet om det å være ung og homofil, så må skolene hele tiden legge seg i selen for å håndtere dette på en bedre måte.

Les også:

Svekket psykisk helse