Urix

Flere menn sitter når de tisser

Å tisse stående har vært en viktig maskulin identitetsmarkør. Nå viser en ny spørreundersøkelse at stadig flere menn velger å foreta vannavlating i sittende posisjon. I Tyskland sitter hele 40 prosent av mennene.

At menn står når de tisser, anses ofte som antisosial adferd i Tyskland.
At menn står når de tisser, anses ofte som antisosial adferd i Tyskland.
Publisert

Alle som har vært på festivaler, og har stått i damedo-køen på uteplasser, vet at det har sine fordeler å kunne stå og tisse. Samtidig vet alle at gutter og menns evne til bomme på doen er regelen heller enn unntaket.

Det fikk Vänsterpartiet i Sverige for noen år siden til å fremme et lovforslag som påla menn å foreta vannavlatingen sittende. Begrunnelsen var både av hygienisk og helsemessige art. Men svarene i en ny spørreundersøkelse blant 7 000 menn, tyder nå på at det ikke er nødvendig å lovregulere menns toalettbesøk.

Tyskerne leder

Meningsmålingen som ifølge queerty.com, er gjennomført av det britiske analyseselskapet YouGov omfatter en spørreundersøkelse blant 7 000 menn i 13 land.

Resultatet viser at tyske menn er ledende «sittere». Hele 40 prosent svarte at de alltid satte seg ned, mens 22 prosent svarte at de gjorde det de fleste gangene. Bare 10 prosent svarte at de aldri gjør det.

Paradoksalt nok har tyskerne et innarbeidet begrep som håner menn som setter seg ned for å tisse – «sitzpinkler», som bokstavelig talt betyr at du sitter for å tisse, men som også pleide å antyde at en mann er homo eller feminin. At det er så høy andel av tyske menn som likevel sitter og tisser, tilskrives blant annet at det på offentlige bad henger skilt med oppfordring til menn om å sitte. Å stå og tisse anses ofte som antisosial adferd.

Svensken og dansken

Sverige og Danmark fulgte Tyskland med den største prosentandelen av menn som sitter. I Sverige og Danmark oppga henholdsvis 22 og 19 prosent at de alltid satt, mens 28 prosent av svenske menn og 25 prosent av danske menn oppga at de som oftest satt. Blant svenske og danske menn oppga henholdsvis 12 og 17 prosent at de aldri satt.

I Canada oppga 21 prosent av mennene at de aldri satt, mens 16 prosent svarte at de alltid satt og 19 prosent formidlet «de fleste ganger».

Meksikanerne blir stående

Menn i Mexico liker ikke å sitte. Her var det bare 6 prosent som alltid satt, mens 36 prosent svarte «aldri». Slår man sammen kategoriene «noen ganger, sjelden eller aldri», utgjør det hele 76 prosent og er ledene «ståere» i undersøkelsen.

Amerikanerne sverger fortsatt til å tisse stående. Bare 10 prosent av mennenes svarte at de alltid satt, mens 71 prosent svarte «noen ganger, sjeldent eller aldri». 31 prosent av amerikanske menn sa at de aldri gjorde det.

Unge og gamle menn

Undersøkelsen avdekker at både alder og generasjoner spiller inn. I Tyskland var nesten 50 prosent av sittende menn over 55 år. I USA var oppga 35 prosent av eldre menn at de aldri satte seg, mens det gjaldt bare for 21 prosent av yngre gutter.

I Danmark var det bare 12 prosent i aldersgruppen 18 til 34 år som oppga at de aldri satte seg ned.

Spyletoalettets skyld

Helt siden menn hadde valget mellom å tisse enten stående eller sittende, har optimal tømmestilling vært et diskusjonstema. Innføringen av det moderne spyletoalettet i løpet av 1800-tallet kan ha forsterket denne diskusjonen.

Geografisk er tømmeposisjoner forskjellige. I de fleste vestlige land er stående posisjon vanlig, mens i østlige og asiatiske land er sitte- og krøkestilling mer vanlig.

Når det gjelder hva som er best for helsa, er det liten forskjell på å sitte og stå for de fleste menn. Men ifølge en studie fra 2014 kan det å sitte være bedre for de med vannlatingsproblemer, f.eks. på grunn av forstørret prostata, mens det ikke ble funnet noen forskjell hos friske menn.

Powered by Labrador CMS