Urix

Viktig dom

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ber medlemsland anerkjenne likekjønnete partnerskap.

Publisert

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ble opprettet i 1959 innenfor rammene til Den europeiske menneskerettskonvensjon. Konvensjonen som ble fremforhandlet i Europarådet, trådte i kraft i september 1953 og Norge ratifiserte den samme år. Konvensjonen har til hensikt å beskytte europeiske borgeres menneskerettigheter og de grunnleggende friheter, blant annet retten til liv, vern mot tortur, vern av privatlivet og sikring av religions- og ytringsfriheten.

I dag er det seks EU-land som ikke anerkjenner likekjønnete par, Bulgaria, Latvia, Litauen, Polen, Romania og Slovakia. I tillegg gjelder det Russland, som er ekskludert fra Europarådet.

Etter at Europarådets ministerkomité i 2022 besluttet å ekskludere Russland som medlem av Europarådet på grunn av invasjonen av Ukraina vedtok plenumsmøtet i Den europeiske menneskerettighetsdomstol at Russland ikke er part i Den europeiske menneskerettskonvensjon. Likefullt kritiserer menneskerettighetsdomstolen Russlands manglende juridiske anerkjennelse av likekjønnete par.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avsa i dag dom i saken «Fedotova og andre mot Russland». Saken gjelder russiske myndigheters manglende juridiske anerkjennelse og beskyttelse av likekjønnete par.

– Dagens dom viser hva lhbtiq-miljøet har hevdet i mange år, at våre forhold fortjener å anerkjennes, og beskyttes, på lik linje med alle andre forhold. Nå vil vi jobbe for at resten av EU-landene som ikke anerkjenner våre forhold, skal endre politikken og etterfølge Den europeiske menneskerettighetsdomstolens avgjørelse, sier Pierre Karleskind, visepresident i LGBTI Intergroup.

LGBTI Intergroups andre visepresident, Maria Walsh, mener dommen er et resultat av godt arbeid.

– Vi kan takke alle aktivister som har holdt ut i denne kampen. Denne dommen viser hvor Europa skal stå, på samme side som alle regnbuefamilier, som fortjener samme beskyttelse og juridiske rettigheter som alle andre, sier Maria Walsh i en uttalelse.

Powered by Labrador CMS