Uryddig og undøvendig

Publisert

Joacim Lund mener jeg har opptrådt uredelig i denne debatten, og at jeg har gitt uttrykk for privat at jeg angrer på min kommentar i Aftenposten. Det gjør jeg ikke. Å respondere til offentlig debatt med hets og hat er en uting, og et tema som opptar meg. Svært mange i mitt nettverk utsettes for hets og hat for å mene noe i offentligheten. Da jeg fikk høre at Lund hadde mottatt hatmeldinger på grunn av sin tekst, sendte jeg ham en epost hvor jeg skriver innledningsvis: «Jeg følte det var nødvendig å si noe om den historien og måten den ble brukt på siden den fikk såpass mye oppmerksomhet. Jeg støtter på ingen måte hat-responser eller hets du måtte motta på grunn av din tekst. Jeg mener heller ikke å si at du personlig er homofob eller transfob, for det har jeg ikke inntrykk av. Redaksjonen valgte selv tittelen, og den skiller seg litt fra det jeg skrev.» Utover det kom jeg med litt kort tilleggsinformasjon om hvorfor denne typen historier er belastende og virker stigmatiserende for transpersoner – ting jeg ikke fikk plass til i selve kommentaren i Aftenposten. Jeg står hundre prosent inne for teksten min i Aftenposten, og jeg har ikke så veldig mye å legge til denne. Det er likevel viktig å bemerke at det å si at en handling eller ytring er med på å underbygger transfobi i samfunnet ikke er ensbetydende med at personen selv er transfob. Vi er alle med på å opprettholde diskriminerende strukturer i samfunnet gjennom ubevisste handlinger og uttalelser, og bevisstgjøring rundt dette er derfor viktig. Jeg beklager forøvrig at jeg ikke har respondert kjapt nok for Lund. Mitt engasjement i sentralstyret i LLH, og som nestleder i LLHs lokallag i Oslo og Akershus, foregår på fritiden. Jeg har ellers en fulltidsjobb som stipendiat med undervisningsplikt og kan dessverre ikke alltid svare folk midt i arbeidstiden, eller til alle døgnets tider. Denne evinnelige stillheten det henvises til gjelder forøvrig tidsrommet 19:37 til 09:21 mellom tirsdag og onsdag. Jeg kan ikke helt se hvorfor jeg skal gå ut offentlig og beklage hets på vegne av andre. Jeg kan heller ikke se hvorfor dette er LLH sin oppgave. Jeg oppfatter også denne offentlig persondebatten som uryddig og unødvendig. Veronica K. Berglyd OlsenNestleder LLH Oslo og AkershusTranspolitisk Utvalg i LLHSentralstyret i LLH