Avholdenhet som metode

Publisert

Et hemmelig dokument som har lekket ut i pressen denne uken viser for første gang hvor langt amerikanske myndigheter er villig til å gå når det gjelder å bruke avholdenhet som metode i kampen mot hiv/aids. Dokumentet, som ble lekket til pressen av en medarbeider i myndighetenes hiv/aids programmer, gir direktiver om at 66 prosent av budsjettet skal øremerkes programmer som promoverer avholdenhet og monogami, skriver nettstedet 365Gay.com Dokumentet, som kalles Country Operation Plan Guidance for FY 2006, insisterer på at tildelingen ikke må være under 66 prosent og at det ikke finnes unntak i bestemmelsen. Representanten som lekket dokumentet sa i et intervju med avisa Baltimore Sun at han gjorde dokumentet tilgjengelig fordi han var bekymret for at bestemmelsen skulle hindre det internasjonale hiv og aidsarbeidet, som også får tildelt penger fra samme budsjett. «Det er som å putte to tredjedeler av sparepengene din under en madrass dynket i parafin», sier presidenten i organisasjonen Human Rights Campaign, Joe Solmonese i en uttalelse. «Bestemmelsen er ikke bare misvisende, den eksporterer ineffektivitet som er ugunstig. Det er vitenskap, ikke ideologi, som bør drive frem bestemmelser i hiv/aids spørsmål.» Nye analyser utført av Center for Health and Gender Equity har for første gang dokumentert amerikas reduksjon av distribuering av kondomer. Analysen viser også at 56 prosent av tildelingen av hiv og aids-midler de tre siste årene gikk til program som jobber etter avholdenhetsmodellen. EU har reagert på Amerikas fokus på avholdenhet som middel i kampen mot hiv og aids og ga en sterk uttalelse tidligere denne måneden. «Vi er bekymret over de partiske og ukomplette budskapene om hivprevensjon som ikke er bevist at virker, og som har begrenset effektivitet», het det i uttalelsen fra EU. «Den europeiske union tror veldig sterkt at, hvis det skal bli en suksess, må hivprevensjon bruke alle midler som er kjent for å være effektive. Ikke bare iverksette en strategi.» Amerikanske myndigheters vektlegging på avholdenhet som metode blir også fordømt av organisasjonen Global AIDS Alliance. «Kondomer bør distribueres vidt. Ikke bare, som amerikanske myndigheter krever, til smale risikogrupper», heter det i en uttalelse fra alliansen.