Farlig å være aktivist

Publisert

Åshild Marie Vige og Stian Amadeus Antonsen fra Skeiv Ungdom blogger videre om homoaktivisme i Kenya. På Blikk Nett kan du hver uke lese blogg fra oppholdet. Hatvold sender et signal til hele lhbt-befolkningen!I Norge ble Lasse påtent på et nachspiel. Linda ble slått ned utenfor London Pub. I Kenya  ble det opptøyer på en bryllupsseremoni for to menn. I Norge reagerer både befolkningen og stortingspolitikere, og politiet registrerer hatmotivert vold. I Kenya er homoseksuelle handlinger forbudt, politikerne er stumme mot denne formen for vold og politiet ser ingen grunn til å beskytte noen som driver med kriminelle handlinger. Transpersoner er ekstra utsatt: de har ikke rett til kjønnskorrigerende behandling. De er ansett som gale og opplever gjentatte ganger å bli fornedret av politiet, som i stedet burde beskytte dem.Som en av transpersonene i GALCK sa;«Det verste er ikke å bli slått ned, voldtatt eller frykten for å bli drept. Det verste er at når disse tingene skjer så er det ingen der for å beskytte meg. Politiet ser ingen grunn til å beskytte mennesker de ikke liker.»I januar 2009 ble en transkjønna kvinne banket opp på byen og fikk en dom på 4 måneder med begrunnelsen ’been a public nuisance because she is a man who wears female clothes’. Hun ble sendt til 4 måneders fengsel i et mannsfengsel, men på grunn av hardt arbeid fra GALCK fikk de utdanna dem i transspørsmål og omgjort dommen til samfunnstjeneste. Hun unngikk dermed å bli trakassert i fengselet. I juni 2009 ble et intersex-medlem i Mombasa banka opp av en nabo og deretter satt i varetekt. På grunn av godt samarbeid med Kenya Human Rights Commission (KHRC) klarte GALCK å få dette medlemmet ut av fengselet. Åpne homofile og lesbiske er selvsagt også svært utsatt for hatmotivert vold, og jo mer oppmerksomhet det blir rundt homofilisaken, jo mer utsatt blir også våre samarbeidspartnere. Samtidig er det nødt til å være fokus på saken dersom man skal få til en endring. Dessverre er mange redde for å havne i media dersom de rapporter til politiet, så de fleste overgrepene blir aldri anmeldt. Flere av de lesbiske kvinnene forteller om såkalte reorienteringsvoldteker, og enkelte har også barn fra disse overgrepene. Kenya er imidlertid et samfunn i bevegelse der flere kvinner har tilgang på prevensjonsmidler, liberalisering av abortloven diskuteres i media og lhbt-personer tar mer plass i det offentlige. Kenya jobber nå også med en revidering av grunnloven, hvor GALCK blant annet har kommet med forslag om å beskytte lhbt-personer fra diskriminering og hatmotivert vold. Det jobbes også med å få tillatelse for transkjønnede til å skifte navn i offentlige papirer, identitetskort osv.I Norge er hatmotivert vold straffeskjerpende, noe vi mener er fornuftig. Hatmotivert vold rammer ikke bare det enkelte offer, det sender et signal til hele lhbt-befolkningen, et signal om at denne gruppen bør skjule seg og at de ikke har rett til å være seg selv. I Kenya er det en tilleggsfaktor at politiet heller ikke beskytter dem, og sender dermed et signal om at rettsystemet og menneskerettighetene heller ikke gjelder for dem. Denne situasjonen er dermed med på å spre frykt blant denne delen av befolkningen og skaper dermed også et mer urolig samfunn.Fordommer og manglende aksept gjør også at lhbt-personer risikerer å bli fattige. Flere av medlemmene har blitt kasta ut av ut hjemmet fordi de er åpne som homofile eller transpersoner. Det fører til at flere ble nødt til å avbryte utdanningen fordi de ikke har råd til å betale skolepengene. Det er også mange som er tvunget til sex-arbeid, og dermed blir mer utsatt for både overgrep og hivsmitte. Sexarbeidere blir i tillegg også dobbelt stigmatisert, og er også dobbelt ulovlige i den forstand at både homoseksuelle handlinger og sexarbeid er ulovlig i Kenya.Hatmotivert vold er hovedfokuset i utvekslingen mellom Skeiv Ungdom og GALCK. Vi har allerede hatt et internseminar hvor de ulike medlemsorganisasjonene presenterte hvordan deres medlemmer opplever dette problemet. Førstkommende fredag skal vi ha et større seminar hvor blant annet den norske ambassadøren og KHRC vil delta. GALCK har et godt samarbeid med KHRC, og den norske ambassaden i Nairobi jobber spesielt med å overvåke og rapportere om overgrep mot lhbt-personer. På bakgrunn av dette seminaret vil vi også utarbeide en rapport om hatmotivert vold blant lhbt-personer i Kenya, en rapport vi vil gi til både kenyanske myndigheter og den norske ambassaden.Har du innspill, spørsmål eller kommentarer?Send oss gjerne en e-post på;

[email protected]

[email protected]

Powered by Labrador CMS