Fortsatt bistand til Uganda

Publisert

Norge kutter ikke bistanden til Uganda til tross for at landet vurderer dødsstraff mot homofili. – Det er ikke et virkemiddel vi har vurdert, men vi støtter EUs motstand mot lovforslaget, sier Ingrid Fiskaa, statssekretær i Utenriksdepartementet. Nylig kom nyheten om at det ugandiske parlamentet skal behandle en lov som vil straffe praktiserende homoseksuelle med livstids fengsel eller døden.I lovforslaget er minimumsstraffen for homoseksuell praksis satt til livstids fengsel. Dersom siktede er hivpositiv, er en såkalt «serielovbryter», eller dersom det dreier seg om en person som er en «autoritet» i forhold til sitt «offer», skal den homoseksuelle praksis straffes med døden.LLH har i et brev til Utenriksdepartementet (UD) etterlyst et norsk engasjement i saken. – Vi vet at den norske ambassaden i Kampala, hovedstaden i Uganda, leder en «human rights working group» og at de har engasjert seg i saken. Men vi er interessert i å vite mer om hvilke konkrete utspill ambassaden og UD har gjort overfor ugandiske myndigheter, sier LLH-leder Karen Pinholt til Blikk Nett.

Bekymret

Statssekretær i UD, Ingrid Fiskaa, (SV) sier til Blikk Nett at departementet er bekymret for lovforslaget. – Den norske regjeringen støtter menneskerettighetsorganisasjoner i Uganda og deres motstand mot lovforslaget, sier Fiskaa og forteller at Norges ambassadør tok opp saken med landets viseutenriksminister 8. desember.Fiskaa forteller at den norske ambassadøren understreket veldig tydelig at Norge støtter EUs reaksjon mot lovforslaget. – Vi vil ha en dialog med Uganda om dette. Forslaget er i strid med grunnleggende menneskerettigheter som Uganda er bundet av, sier Fiskaa.Ifølge Norads årsrapport om norsk bilateral bistand mottok Uganda 428 millioner kroner i 2008. Men bistanden gir ikke Norge innflytelse på landets lovgiving. – Norge og  andre land som gir bistand til Uganda gir klart uttrykk for våre synspunkter gjennom blant annet møtet med viseutenriksministeren, og gjennom diplomatiet. Det er viktig å huske på at det bare er gjennom dialog mellom ugandere selv at holdningene til homofili kan bli endret. Da er det positivt at to av de mest sentrale avisene i Uganda, The Daily Monitor og The Independent, på lederplass er klart negative til lovforslaget.

– Kan det bli aktuelt å kutte i bistanden hvis dette lovforslaget blir vedtatt?

– Det er ikke et virkemiddel vi har vurdert, men det er viktig å følge opp denne situasjonen tett, og jeg blir holdt løpende orientert av vår ambassade. Sanksjoner er et virkemiddel vi er tilbakeholdne med. Det kan også ha motsatt effekt av det vi vil oppnå, sier Ingrid Fiskaa.

Powered by Labrador CMS