Homoseksualitet er ikke demokrati

Publisert

I sin første tale som formann for FNs generalforsamling, uttalte Ali Abdussalam Treki at homoseksualitet ikke har noe i et demokrati å gjøre. Den nylig tiltrådte formannen for FNs generalforsamling, Ali Abdussalam Treki, har uttalt at homoseksualitet ikke er akseptabelt. Uttalelsen kom fredag 25. september under et pressemøte i anledning åpningen av generalforsamlingen.Uttalelsen til Ali Abdussalam Treki kom som et svar på spørsmål omkring FNs resolusjon som krever en internasjonal avkriminalisering av homoseksualitet.«Dette er et meget følsomt emne. Meget følsomt,» sa Ali Abdussalam Treki til pressen.«Som muslim er jeg ikke tilhenger av det.»FNs generalforsamlings nye formann fortalte også pressen at homoseksualitet var i strid med muslimsk tro og tradisjon.«Det er heller ikke akseptert i majoriteten av land i verden. Det finnes enkelte land som tillater det og tror at det er demokrati. Det mener jeg at det ikke er.»International Lesbian and Gay Association (ILGA) reagerer på uttalelsene til Ali Abdussalam Treki og krever reaksjoner.«De urovekkende og alvorlige følgene av slike holdninger, som kommer fra den nye lederen for en institusjon som er ment å betrakte menneskerettigheter – alle menneskerettigheter – som den mest hellige verdi, kan ikke overvurderes. Vi oppfordrer representantene for de land som har undertegnet FNs resolusjon om avkriminalisering av homoseksualitet til å kreve en forklaring.» skriver ILGA i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS