Lov mot hatvold i USA

Publisert

«Dette er en lov som beskytte innbyggerne våre mot vold basert på utseende, hvem de elsker, hvordan de ber og hvem de er», sa president Barack Obama da han signerte en ny lov mot hatvold. Etter et tiår med debatt og utstrakt advokatvirksomhet signerte president Barack Obama i forrige uke lovtillegget Matthew Shepard and James Byrd, Jr Hate Crimes Prevention Act under en seremoni i Det hvite hus. Familien til Matthew Shepard var tilstede ved signeringen. Matthew Shepard døde i 1998, 21 år gammel, av skadene han ble påført da han ble overfalt og mishandlet på grunn av sin seksuelle legning.«Da vi startet arbeidet med å få i stand føderale tiltak mot hatkriminalitet mot homofile, lesbiske og transseksuelle for ti år siden, hadde vi aldri trodd det skulle ta så lang tid», uttalte Judy Shepard, mor til Matthew Shepard og leder av Matthew Shepard Foundation.«Men med president Obamas støtte, og et stadig voksende tverrpolitisk flertall i Senatet, som stilte seg bak lovforslaget ble det klart at 2009 var året det sendelig skulle skje», uttalte Judy Shepard. Den oppdaterte loven gir føderale myndigheter myndighet til å forfølge hatkriminalitet motivert av offerets seksuelle legning, kjønn eller kjønnsidentitet, i tilfeller hvor lokale myndigheter ikke klarer eller vil oppnå fellende dom. Loven  åpner også for føderal bistand til lokale politimyndigheter når det gjelder opplæring, forebygging og etterforskning av hatkriminalitet.«Vi er veldig takknemlig overfor kongressen og presidenten for at de nå har tatt denne avgjørelsen på vegne av ofre for hatkriminalitet og familiene deres, spesielt med tanke på de stadig økende angrepene på mennesker som bare lever livene sine åpent og ærlig», avsluttet Judy Shepard.President Barack Obama anerkjente arbeidet Judy Shepard har ført for loven.«Jeg lovet Judy Shepard, da hun kom og møtte meg i Det hvite hus, at denne dagen ville komme. Og jeg er glad for at hun og ektemannen Dennis kunne være her i dag», uttalte president Obama og la til at det var en gledens dag, etter ti år med motstand og forsinkelser.«Vi introduserer et tillegg i loven som beskytter innbyggerne våre mot vold basert på hvordan de ser ut, hvem de elsker, hvordan de ber og hvem de er», sa presidenten og ble møtt med applaus før han signerte loven.

Powered by Labrador CMS