Norge støtter Budapest Pride

Publisert

Norges ambassade i Ungarn har gått sammen med en rekke lands ambassader og slår ring om Budapest Pride som startet søndag. I anledning Budapest Pride som startet søndag 30. august har en rekke ambassader sendt ut en felles pressemelding for å vise solidaritet og gi støtte til lhbt-miljøet i Ungarn. Norges ambassade er representert, sammen med ambassadene til Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Holland, Slovenia, Sør-Afrika, Spania, Tsjekkia, Sverige, USA og Storbritannia.I støtteerklæringen heter det:«I anledning Budapest Pride 2009 viser vi vår støtte og solidaritet med lhbt-miljøet i Ungarn. Vi støtter miljøets rett til å gå sammen, fredfyllt og lovlig, og vise sitt engasjement mot usynliggjøringen som omgir saker som berører dem. Menneskerettigheter, likestilling, humanisme, respekt og ytringsfrihet er fundamentet hvor demokratiet ble bygget. Internasjonale menneskerettigheter er tuftet på premissene om at alle individer har krav på de samme rettighetene. Denne respekten for menneskeverd gjør at myndighetene er pålagt og beskytte alle innbyggere mot vold og å sikre at alle mennesker har like muligheter. I dag opplever mange mennesker at de diskrimineres på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Våre myndigheter har som mål og kjempe mot slik diskriminering ved å promovere menneskerettigheter for alle mennesker, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Vi oppfordrer alle lands myndigheter til å sikre at verken seksuell orientering eller kjønnsidentitet blir brukt som basis for straffeforfølgelse».I 2008 gikk flere hundre høyreekstremister til angrep på deltakerne i paraden i sentrum av Budapest. Årets parade går av stabelen lørdag 5. september, denne gang med politibeskyttelse.«Vi oppfordrer alle til å delta i paraden, til tross for at det er ventet angrep. Politiet vil beskytte alle paradedeltagere, og de vil stenge av områder og gater, slik at eventuelle motdemonstranter holdes på tilstrekkelig avstand», heter det på Budapest Pride sine nettsider.Budapests homoutesteder vil være under politibeskyttelse under hele Budapest Pride.Se video fra Budapest Pride 2008

Powered by Labrador CMS