Respekt for homosoldater

Publisert

En ny undersøkelse viser at det er uproblematisk å være homo i det danske forsvaret. Homoseksuelle menn respekteres i det danske forsvaret. Det viser en ny masteroppgave ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) i Gøteborg.«De utviser både styrke og handlingskraft», sier Hans Henrik Hansen, som har basert sin master på feltstudier blant homoseksuelle menn ansatt i det danske forsvaret.Ifølge «Seksuel orienteringsdiskriminering – et studie af seks homoseksuelle mænds oplevelser og erfaringer i det danske Forsvar» oppfattes det å være homofil i forsvaret som uproblematisk. Dette til tross for forekomsten av diskriminering på grunn av seksuell legning.«Intervjuobjektene i undersøkelsen uttrykker likevel usikkerhet når det handler om å være helt åpen om sin homoseksualitet», sier Hans Henrik Hansen til Forskning.se.«Frykten finnes for at man skal miste respekt, autoritet og privilegier, eller i verste fall at veien til jobb og utdannelse i den danske forsvaret skal bli stengt», hevder Hansen og peker på at det i tillegg til viktige redskap som en integrert personalpolitikk og åpenhet også må være reell kompetanse hos ledelsen hvis diskriminering skal kunne forebygges.«Fagforeningen må også ha nødvendig kompetanse og vise at de støtter sine homofile medlemmer.»Studien har også resultert i utvikling av en ny teoretisk modell som beskriver sammenhengen mellom stressfaktorer, coping, identitet og miljø, og den styrken som kan oppnås ved å tilhøre en minoritet. «Minority Power Model» setter fokus på ressursene, framfor problemene, som følge av å tilhøre en minoritet. Modellen vil kunne vise seg som et nyttig redskap i andre forskningssammenhenger, som forskning på andre minoriteter.

Powered by Labrador CMS