Rwanda vil straffeforfølge homofile

Publisert

I kjølvannet av Ugandas anti-homo-lovforslag kommer nyheten om at parlamentet i Rwanda skal behandle en liknende lov. Ifølge homonettstedet Box Turtle Bulletin er parlamentet i Rwanda i ferd med å vurdere en oppgradering av landets straffelov som vil føre til en strafferamme på fem til ti år for homoseksuelle handlinger. Straffeloven vil, hvis forslaget går igjennom, også forby rådgiving og informasjon som kan tolkes som en «oppfordring» til å leve i sammekjønnsforhold.I «Article 217», som er navnet på det varslete tillegget i straffeloven, heter det:«Enhver person som praktiserer eller oppfordrer andre personer av samme kjønn til seksuelle relasjoner eller seksuell praksis vil bli holdt ansvarlig og kan straffes med fengsel i fem til ti år og bøter». Bøtene starter på 2 000 kroner men kan bli opptil 10 000 kroner. Svimlende beløp med tanke på at en gjennomsnittelig årsinntekt i Rwanda ligger på litt over 2 000 kroner.I en pressemelding fra International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) heter det: «Article 217 bryter med Rwandas menneskerettigheter og er i strid med grunnloven, i tillegg til flere regionale og internasjonale bestemmelser. IGLHRC, Coalition of African Lesbians (CAL) og Rwandas Horizon Community Association (HOCA) vil i løpet av kort tid komme med en felles erklæring og et krav til Rwandas parlament om å trekke tilbake Article 217. Vi oppfordrer det internasjonale miljøet til å reagere på dette lovforslaget og til å støtte rettighetene, verdigheten og privatlivet til lhbt-personer i Rwanda.»BrevaksjonLLH oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner til å delta i en brevaksjon til støtte for Rwandiske menneskerettighetsforkjemperes kamp mot kriminalisering av homoseksualitet.Les mer om brevaksjonen og situasjonen i Rwanda her: SOS fra Rwanda: Strenge straffer for homofile kan bli vedtatt om få dager

Powered by Labrador CMS