Setter søkelys på bareback-porno

Publisert

Organisasjonen AIDS Healthcare Foundation (AHF) i Los Angeles har overlevert en formell klage mot pornoindustrien til lokale myndigheter i California hvor de hevder at pornoskuespillere risikerer liv og helse ved å delta i bareback-porno. AIDS Healthcare Foundation (AHF) navngir i klagen 16 forskjellige pornoprodusenter. En rekke av dem produserer homoporno. AHF har analysert 58 pornofilmer, og melder at det kun var to scener blant alle filmene hvor det ble brukt kondom. I løpet av de siste fem årene har over 20 skuespillere blitt smittet med hiv, både menn og kvinner. Utover det har det blitt registrert mer enn 2 000 tilfeller av klamydia og nærmere 1 000 aktører har fått konstatert gonoré som følge av karrieren. «I Los Angeles-området blir man oppfordret til å bruke kondom. Men så lenge det ikke er pålagt av loven å bruke kondom under innspilling, så blir det en alvorlig risiko for folkehelsa når pornoprodusenter oppfordrer folk til å droppe kondomer», sier Whitney Engeran-Cordova i AHF i en presseuttalelse. Forby bareback-porno AHF mener derfor at staten California må gripe inn og forby bareback-pornofilmer. Bareback-porno har i løpet av få år utviklet seg til å bli en fetisj i homsemiljøet. Markedsandelene når det gjelder denne typen porno er økende, og i Europa utgjør bareback-sjangeren nærmere 60 prosent av all homsepornofilm som selges. Gråsone Rolf Angeltvedt i Helseutvalget ser omfanget av bareback-porno. – De siste ti årene har dette fenomenet bare økt, og pornobransjen er en kynisk bransje. Men når det gjelder ansvarsområdene så er dette er stor gråsone. Slik burde det ikke være. Norge er ikke en stor pornoprodusent, og et eventuelt forbud ville bare hatt betydning for hvilke filmer man skal kunne importere. – Og det er noe som ikke ville påvirket internett, som er den største arenaen. Der finner man det meste, og nettet er med på å viske ut grensene for hva som er riktig og galt, sier Angeltvedt og legger til at det er mye som er med på å påvirke sikrere sex-atferd. – Bareback porno er bare én av mange faktorer. Min bekymring retter seg særlig mot de som kommer ut og skal lære å ha sex med andre menn for første gang. For mange er nok internett en viktig lære-arena. De har ingen forutsetninger for å avgjøre om barebacking er en norm, noe alle gjør, eller noe kun få praktiserer. – Hvordan kan man få frem budskapet om sikrere sex i porno? – Etter min mening vil det nok være lettere å påvirke pornoindustrien til å ha skikkelige arbeidsvilkår hvor sikrere sex er påkrevet, enn å påvirke de som ser på pornoen til å forstå at dette er fantasi og ikke noe man absolutt er nødt til å kopiere.

Powered by Labrador CMS