Tror på signaleffekt

Publisert

USA opphever ved nyttår innreiseforbudet for hivpositive. – Det er et viktig signal overfor andre land som fortsatt har strenge innreiserestriksjoner overfor hivpositive, sier Kim Fangen i Helseutvalget. Det 22 år gamle forbudet som stenger hivpositive ute av USA oppheves med virkning fra nyttår. Det var president Barack Obama som kunngjorde nyheten i helga.Nyheten blir godt mottatt av Kim Fangen i Helseutvalget.– Det er jo fantastisk at det skjer. Jeg har jobbet med dette siden 2006, og den gang fikk jeg beskjed om at jeg bare kunne glemme at et innreiseforbud ville bli opphevet. Men nå skjer det altså.Fangen har engasjert seg, og brukt seg selv som verktøy, i kampen mot diskriminerende immigrasjonslovgivning. I 2005 kjørte han blant annet en prinsipiell sak hvor han søkte en såkalt «Hiv Waiver», et spesielt visum for hivpositive, for å komme inn i USA.– Det finnes ingen god grunn til slike innreiserestriksjoner. Mange vet ikke at de er hivpositive, og restriksjoner kan føre til at noen ikke tester seg, sier Fangen.Forbudet gjorde at turister kunne bli bedt om å snu på grensa. Dessuten ville man for alltid bli stemplet som en fare for landets sikkerhet. De fleste hivpositive turister har derfor valgt å holde hivstatus hemmelig og mange dropper medisinene mens de er i USA av frykt for å bli stoppet. Men fra nyttår skal hivpositive slippe slike bekymringer.– Symboleffekten kan ikke måles med noe. Det at USA nå gjør dette er gull verdt og et viktig signal overfor andre land som fortsatt har innreiseforbud eller strenge innreiserestriksjoner overfor hivpositive. Jeg håper og tror at det kan føre til forandringer i andre land.På samme tid er Kim Fangen opptatt av en annen gruppe som også ble rammet av USAs innreiseforbud.– Det mest kompliserte med slike restriksjoner er at det rammer flyktninger og asylsøkere, mennesker som trenger hjelp. At jeg som hivpositiv nordmann ikke har kunnet reise på ferie til USA er ikke det viktigste i en slik sammenheng.President Barack Obama la vekt på at USA er verdensledende i arbeidet mot hiv og aids da han annonserte opphevelsen av innreiseforbudet.«Skal vi være ledende i kampen mot hiv og aids, må vi oppføre oss deretter», sa Obama.Ifølge nettsiden HIVTravel er det fortsatt 11 land som har totalt innreiseforbud for hivpositive. Mer informasjon om land med innreiseforbud og restriksjoner finner du hos: hivtravel.org

Powered by Labrador CMS