Vil forby homoinfo

Publisert

Parlamentet i Litauen har startet en prosess for å innføre en ny lov som gjør det ulovlig å debattere og diskutere homoseksualitet i skolen. Lovforslaget minner om den engelske loven «clause 28» som på 80-tallet, og godt inn på 90-tallet forhindret lærere fra å diskutere seksualitet med elevene, eller å hjelpe homofile elever.I Litauen onsdag 3. juni stemte et overveldende flertall i parlamentet for forslaget «lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig effekt av offentlig informasjon». Hvis det endelige vedtaket går gjennom vil det føre til at det blir ulovlig å diskutere homoseksualitet i skolen, og et forbud mot enhver referanse til homoseksualitet i offentlig informasjon som er tilgjengelig for barn.Den engelske lhbt-aktivisten Peter Tatchell sier i en kommentar til PinkNews,«Dette lovforslaget er homofob diskriminering. Det bryter med EU-konvensjonen om menneskerettigheter og EUs regelverk om grunnleggende rettigheter. Lovforslaget bryter også med FNs erklæring om menneskerettigheter og FNs konvensjon om barns rettigheter.»Amnesty International protesterer mot lovforslaget og mener myndighetene i Litauen innfører diskriminering basert på seksuell orientering.«Lovforslaget rammer retten til ytringsfrihet og frarøver studenter tilgangen til støtten og beskyttelsen de kan ha behov for. Parlamentet må respektere alles rettigheter til fulole og avvise dette lovforslaget når det kommer til endelig avstemming», sier Nicola Duckworth i Amnesty International i en pressemelding på sine hjemmesider.

Powered by Labrador CMS