Utestenges fra adopsjon

Publisert

Adopsjonsmyndighetene ser ingen hensikt i å vurdere norske homofile par for utenlandsadopsjon. Dette mener Arbeiderpartiets homonettverk må endres. – Slik praksisen er i dag, blir vi nektet den lovfestede rettigheten vi har til å bli vurdert som adoptivforeldre, sier Susann Jørgensen, styremedlem i homonettverket. Norske adopsjonsorganisasjoner opplyser at ingen land de samarbeider med aksepterer utenlandske homofile par som adoptivforeldre, men har Sør-Afrika har vedtatt at landets egne homofile kan få adoptere. Siden ingen norske homofile får adoptere barn fra utlandet blir det heller ikke igangsatt noen utredning som kan vise om paret kan bli godkjent som adoptivforeldre.– Vi kan ikke kreve fra andre land at de skal akseptere våre lover og regler. Derfor blir det å sette i gang en godkjenningsprosess å sløse med ressursene, sier seksjonssjef Morten Stephansen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Han mener at homofile som ønsker å adoptere bør satse på å få adoptere i Norge.– Her står i alle fall homofile og lesbiske på lik linje med heterofile, sier han.

Forhåndsgodkjenning

Skulle det bli mulig for norske homofile å få adoptere fra utlandet er det to stepp i denne prosessen. Først må man få en formidlingsbekreftelse fra en adopsjonsorganisasjon, så vil myndighetene sette i gang godkjenningsarbeidet.– Det er denne praksisen med formidlingsbekreftelse, eller forhåndsgodkjenning, vi i homonettverket ønsker at det skal bli slutt på, sier Jørgensen og forteller at også adopsjonsforeningene ønsker en slutt på denne praksisen. Adopsjonsorganisasjonene mener at Bufetat først skal vurdere egnethet, slik at man får konkrete tall på hvor mange homofile ektepar som er godkjent som adoptivforeldre. Homonettverket peker på viktigheten av at norske myndigheter og adopsjonsforeningene informerer aktivt om disse tallene internasjonalt.– Informasjon og synliggjøring er ikke det samme som å presse våre lover og regler på andre land. Det er gjennom kunnskap at holdninger endres og fordommer bekjempes. At homofile vurderes i forhold til utenlandsadopsjon, er viktig nettopp for å kunne vise andre land at det å være en god forelder ikke har noe med fil å gjøre, sier Susann Jørgensen.

Inn i køa

Arbeiderpartiets homonettverk har adopsjon for homofile som ett av sine fokusområder for 2011. De har oppfordret norske myndigheter til å drive aktivt informasjonsarbeid om homofiles rettigheter overfor sine samarbeidsland.

– Men siden norske myndigheter hevder de ikke kan gjøre stort i denne saken, bør dere ikke ta kontakt med homoorganisasjoner, for eksempel i Sør Afrika, slik at de kan arbeide for en aksept av norske homofile som adopsjonsforeldre?

– Ja, homonettverket vil kontakte homoorganisasjoner i land som samarbeider med de norske adopsjonsforeningene, sier Jørgensen.