Utfordrer Russland

Publisert

Håkon Haugli legger frem erklæring mot Russlands forbud mot pridemarkeringer. «Vi uttrykker med dette sterk bekymring og russiske myndigheters manglende evne til å etterleve sine forpliktelser og respektere EUs menneskerettighetskonvensjon», skriver Håkon Haugli i en erklæring som nå får underskrifter fra en rekke medlemsland i Europarådet. Bakgrunnen for erklæringen er menneskerettighetsdomstolens dom i 2010 som avgjorde at Russlands forbud mot pridemarkeringer i 2006, 2007 og 2008 er brudd på forsamlingsfriheten. Det stoppet ikke myndighetene i Russland fra å fatte samme avgjørelse i mai i år, stikk i strid med dommen i Menneskerettighetsdomstolen. Over 30 personer ble pågrepet da lhbt-aktivister prøvde å gjennomføre en demonstrasjon i Moskva 31. mai. En liten gruppe demonstranter med regnbueflagg og bannere med påskriften «Russland er ikke Iran», ble angrepet av nasjonalister og ultraortodokse kristne. Politiet gikk deretter til aksjon og lempet bort både aktivister og angripere. Flere utenlandske homoaktivister var blant de pågrepne, men alle ble løslatt etter noen timer. Blant de arresterte var den amerikanske aktivisten Daniel Choi.– Vi ber Europarådet frata Russland stemmeretten ettersom landet ikke respekterer rettighetene til homofile og lesbiske og russiske borgere for øvrig, sa Choi i en uttalelse til pressen etter å ha blitt løslatt av russiske myndigheter. Stortingspolitiker Håkon Haugli er for tiden i Europarådet og har protestert mot russiske myndigheters forbud mot pridemarkeringer.– Jeg har lagt frem en erklæring, eller rettere sagt en protest, mot Russland på grunn av forbudet de har mot pridemarkeringer. Denne erklæringen forplikter ikke andre enn dem som har skrevet under. Men det er en klar markering som sier at medlemmer av parlamentarikerforsamling ikke aksepterer at Russland legger ned forbud mot pride og ignorerer beslutninger i Menneskerettighetsdomstolen, sier Håkon Haugli til Blikk Nett. – Poenget med erklæringen er å sette fokus på Russlands manglende respekt for forsamlingsfriheten, og vise at det internasjonale samfunnet ser og misliker dette. Til nå har erklæringen fått 39 underskrifter, minst én fra hver av de fem politiske gruppene i Europarådets parlamentarikerforsamling og fra en rekke ulike land. Erklæringen vil bli liggende for underskrivning fram til oktober, avslutter Haugli.

Erklæringen kan leses her:

Written Declaration No 481. The banning of the Moscow Pride March in 2011