Utsetter anti-homo lov

Publisert

Høring om anti-homo lov i Russland utsatt til etter valget 4. desember. – Dette viser at de siste dagers massemobilisering har virket, sier Marna Eide, internasjonal rådgiver i LLH.– Men kampen fortsetter, dette er kun en del-seier. LLH har på oppfordring fra lhbt-bevegelsen i Russland sendt brev til både russiske og norske myndigheter, og oppfordret folk i Norge til å underskrive kampanjer og sende brev.– I denne situasjonen var massiv offentlig oppmerksomhet det riktige virkemiddelet, sier Eide. – Lhbt-bevegelsen i Russland har sammen med ILGA Europe koordinert det internasjonale påtrykket, og i kombinasjon med at de russiske organisasjonene har drevet kampanje på høygir i Russland de siste ukene så har vi vunnet gjennom, foreløpig. I følge en pressemelding fra Coming Out, basert i St. Petersburg, kom den massive motstanden mot lovforslaget som en stor overraskelse på forslagsstillerne. Lovforslaget går ut på å forby såkalt «propaganda for sodomi, lesbiskhet, biseksualitet, transkjønnethet og pedofili til mindreårige». Forslagsstillerne kom fra partiet til statsminister Putin og president Medvedev, United Russia, og det spekuleres i om det var et forsøk på å sanke konservative stemmer før valget som holdes 4. desember. Over 10 000 signaturer har blitt samlet inn mot loven i Russland, og over 220 000 internasjonalt. Demonstrasjoner og protestaksjoner har funnet sted i hele Russland, til tross for stadige trusler fra høyreekstreme miljøer.– Med hjelp fra våre venner og kollegaer i Europa og verden har vi oppnådd vår første seier i kampen mot den homofobe loven som vil kneble lhbt-bevegelsen i Russland, sier Polina Savchencko fra Coming Out. – Dette viser at vår kampanje med demonstrasjoner, aksjoner, direkte henvendelser til lovgivende myndigheter og politikere, og støtte fra det internasjonale samfunnet, virker! Men Savchencko minner om at seieren kun er et foreløpig skritt i riktig retning.– Trusselen mot lhbt-miljøet og menneskerettighetene er fremdeles høyst reell, og vi har en lang vei å gå. Utsettelsen gir oss først og fremst tid til å fortsette kampen og opprettholde trykket mot myndighetene.

Les også:

– Norge må utfordre Russland Brev til St. Petersburg