Utviser homoaktivist

Publisert

Obaidullah Safi (28) fikk først avslag på sin asylsøknad med begrunnelsen at han kan leve som skjult homofil i hjemlandet Afghanistan. Etter planen sendes han ut av Norge klokken 17.15 i ettermiddag. – LLH, Skeiv Verden og andre homoaktivister vil i dag dra til Gardermoen for å protestere mot utsendelsen. Det endelige avslaget på asylsøknaden fikk Safi først etter at norsk høyesterett i april i år slo fast at det ikke går an å kreve at noen skal skjule sin seksuelle identitet ved retur. Utlendingsnemnda (UNE) besluttet da, i et lukket møte der verken Safi eller hans advokat var til stede, at Safi nok ikke var homofil likevel.– Dette er et forsøk på å omgå høyesteretts vedtak, hevder Nylund. – UNE har trodd på at han var homo frem til nå. Etter dommen fra høyesterett går de plutselig tilbake på dette. Hvordan skal vi forstå det? LLH har kjent Obaidullah Safi siden 2008.– Han har vært åpen om at han er homo siden 2008, og vi har aldri tvilt på dette. Safi har blitt mer og mer trygg på seg selv, og de siste årene har han dessuten drevet med utstrakt homoaktivisme i Norge. Han er en del av det norske homomiljøet, og en del av LLH, særlig LLH Sør der han har vært aktiv de siste månedene. Foruten å delta i homoparader i Oslo og Kristiansand hvor han har bodd det siste halve året, har Safi deltatt aktivt i debatter om homofili på morsmålet sitt på ulike nettsteder. Han har oppsøkt afghanere på nett og i lokalmiljøer der han ferdes for å snakke med dem om homorettigheter, og han har hatt møte med den Afghanske ambassadøren i Norge for å snakke om sine egne erfaringer og homorettigheter generelt. – Det er kjent for afghanske myndigheter at Safi er homofil, og det er kjent for nærmiljøet hans i Afghanistan. Flere har truet med å drepe ham hvis han returnerer hjem, sier Nylund. - Norge går hardt ut i internasjonal sammenheng for å beskytte menneskerettighetsforkjempere som er homofile og lesbiske, men denne afghanske rettighetsaktivisten ønsker de altså å sende tilbake til et land der han høyst reelt risikerer å bli drept.