Lederen av Det russiske føderasjonsrådet, Valentina Matvienko, var i dag på offisielt besøk i Norge. Under besøket tok stortingspresident Olemic Thommessen opp Russlands antipropagandalov med Matvienko.

Føderasjonsrådet utgjør det russiske parlamentets overhus, og Valentina Matvienko regnes som en av de høyest rangerte politiske lederne i Russland. Da hun i 2011 ble utnevnt til leder av Føderasjonsrådet, var dette første gang i nyere tid at en kvinne overtok et verv på dette nivået. Tidligere har hun blant annet vært ordfører i St. Petersburg.

Norgesbesøket er ett av flere offisielle besøk den russiske topp-politikeren foretar i Norden nå i desember.

Blikk Nett møtte Valentina Matvienko under en pressekonferanse på Stortinget. På spørsmål fra Blikk Nett om hensikten med antipropagandaloven svarte Matvienko at fokuset på homofile var feil.
– Antipropagandaloven er ikke en lov som rammer homoseksuelle. Den er laget for å beskytte barn mot propaganda som kan være skadelig, uttalte Valentina Matvienko overbærende.

Matvienko fortalte videre at Russland ikke diskriminerte sin lhbt-befolkning eller andre minoriteter, for den saks skyld.
– Russland burde faktisk være et forbilde for en rekke land med hensyn til antidiskriminering. Russland diskriminerer ikke homoseksuelle. Se på en av Russlands største popstjerner, Boris Moiseev, han er utrolig populær og åpen homoseksuell, uttalte Matvienko triumferende.

Hun fortsatte med å forklare at mye blir borte i oversettelsen når russiske lover blir omtalt i utlandet.
– Det høres ille ut slik det blir framstilt i Vesten, men propagandaloven er altså ikke en lov mot homoseksuelle, svarte Matvienko, og på Blikk Netts spørsmål om den varslete loven som kan innebære at lhbt-familier blir fratatt barna sine, svarte hun like vagt.

– Det lovforslaget er et resultat av hva folket i Russland ønsker. Vi er et demokratisk samfunn, i motsetning til mange andre land hvor man som homoseksuell blir både fengslet og drept. I Russland diskriminerer vi ikke homoseksuelle, men vi beskytter barn mot propaganda som kan være direkte skadelig for dem. Hva barn velger å gjøre når de blir myndige legger vi oss ikke opp i, avsluttet Valentina Matvienko, og med det var pressekonferansen over og Matvienko var ventet på det kongelige slott.

Løfter fram lhbt-rettigheter
Stortingspresident Olemic Thommessen tok også opp situasjonen for lhbt-befolkningen i Russland med Valentina Matvienko i deres møte før pressekonferansen.
– Svaret hun ga på pressekonferansen var det samme svaret jeg fikk i vår samtale, sier Olemic Thommessen i en kommentar til Blikk Nett.

Stortingspresidenten mener det var viktig å ta opp lhbt-situasjonen i Russland med lederen av Det russiske føderasjonsrådet.
– Det er klart det er et viktig spørsmål når man sitter overfor en av russlands ledende politikere, sier Thommessen.

Han forteller at temaet ble oppfattet som trøblete av Matvienko.
– Temaet skapte ingen behagelig stemning. Så mye kan jeg si. Men Matvienko var forberedt på at temaet ville bli brakt på bane. Jeg hadde på forhånd meldt at jeg ønsket å løfte fram homofiles rettigheter og levekår i Russland, spesielt sett i lys av den lovgivningen landet nå opererer med. Jeg uttrykte Norges bekymring for utviklingen på dette området.

Norge har lang tradisjon for å sette lhbt-rettigheter på dagsordenen i møte med nasjonale ledere. Ikke minst har Norge vært en pådriver for å få lhbt-rettigheter inn under paraplyen menneskerettigheter.
– Den sittende regjeringen kommer til å følge opp den linjen, og vi vil løfte fram disse problemstillingene i møte med andre nasjoner. Og jeg opplever at man er innforstått med Norges rolle i disse spørsmålene, avslutter stortingspresident Olemic Thommessen.