Valget: Rødt

Publisert

Ingrid Baltzersen håper på stemmer fra folk som er enige med Rødt i at den viktigste homosaken nå er at Norge må gi asyl til forfulgte lhbt-personer.

Navn:

Ingrid Baltzersen (30)

Gjør:

Trikkefører

Partiverv:

Bystyrerepresentant i Oslo og talsperson for det uformelle homonettverket i Rødt.

Medlem siden:

Stiftelsen av Rødt i 2007

På valg:

2. plass på Rødts bystyreliste i Oslo.

Hvorfor skal homofile/lesbiske stemme på Rødt?

Fordi Rødt har den beste politikken, også homopolitikken.

Hvorfor skal homoer stemme på deg?

Fordi Rødt vil skape en by folk trives i. Som miljøpolitiker tenker jeg fysisk: Gjennom å la byen være for folk, for gående og syklende, og ikke for bilene. Oppgradere gater og torg sånn at de er trivelige å være i. Og mellommenneskelig: Skape en by som er inkluderende for alle, uansett seksuell orientering, kjønn og kulturell bakgrunn.

Hva er den viktigste homosaken Rødt har vært med på å få gjennomslag for?

Rødts forgjengere, AKP og RV, har hele tida stått for at homofile og lesbiske skulle likebehandles med heterofile. Og det har vi sammen med homobevegelsen og andre partier fått gjennom­slag for på mange områder.

Hva er den viktigste homosaken akkurat nå?

At Norge må gi beskyttelse for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner som søker asyl fordi de er forfulgt for den de er.

Hvor viktig er homopolitikk i kommunevalg kontra stortingsvalg?

Kommunen vedtar ikke ekteskapslov. Men kommunen gir økonomisk støtte til homoorganisasjoner, har helsestasjoner for unge som kan gi råd til ungdommer om legning og seksualitet, og har skoler som bør gi ungdommer støtte til å være seg selv. Hverdagen vår er i kommunen.

Utenom homopolitikk – hva er den viktigste politiske saken for deg?

Antirasisme, noe som har blitt mer aktuelt den siste tida. For homobevegelsen er det spesielt viktig å vise solidaritet med homofile, lesbiske, bifile og transpersoner med innvandrerbakgrunn, som ofte havner i en skvis. De blir utsatt for rasisme fra andre med samme legning og homofobi fra andre med samme kulturelle bakgrunn. Jeg håper de positive møtene mellom folk med ulik bakgrunn, som vi har sett de siste ukene, også fortsetter når hverdagen begynner.

Hvor viktig er handlingsplaner mot diskrimi­nering i kommunene for Rødt?

Handlingsplaner mot diskriminering er viktig, men det viktigste er at planene faktisk blir gjennomført. Rødt vil være en pådriver for begge deler.