Valget: Senterpartiet

Publisert

Les hva talspersonene for partienes homonettverk mener er viktig. Lars Gjemble mener det er en selvfølge at alle skal ha likeverdige muligheter. Selv mener han den viktigste homosaken nå er kampen mot hatvold.

Navn:

Lars Gjemble (33)

Gjør:

Medierådgiver

Partiverv:

Leder i Oslo Senterparti

Medlem siden:

1990

På valg:

4. plass på Sps bystyreliste i Oslo.

Hvorfor skal homofile/lesbiske stemme på Senterpartiet?

Senterpartiets verdigrunnlag handler om å bygge samfunnet nedenfra – gjennom lokalt folkestyre, desentralisering av eiendomsrett, makt, kapital og bosetting. Vi vil overlevere jorda til neste generasjon i minst like god stand som den var da vi overtok den selv, derfor er klimautfordringen viktig å løse. Vi vil ta hele landet i bruk.

Hvorfor skal homoer stemme på deg?

Vi i Sp mener at det er en selvfølge at alle skal ha likeverdige muligheter i samfunnet vårt, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, funksjonsnivå, sivilstand, bosted, etnisk tilhørighet og annet. Jeg skal kjempe videre for ikke bare bedre rettigheter for skeive, men også for å få et mer åpent samfunn hvor enda flere har åpne holdninger overfor homofile. I dag føler fortsatt veldig mange at de har det tryggest og best i skapet. Sånn skal vi ikke ha det.

Hva er den viktigste homosaken Sp har vært med på å få gjennomslag for?

Jeg er veldig stolt over at mitt parti satt i regjering da vi la fram og vedtok ekteskapsloven.

Hva er den viktigste homosaken akkurat nå?

Hatvold. Vi må kjempe videre for aksept og mangfold og mot fordommer og trakassering. Hatvold på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet er et stort samfunnsproblem, som også de som ikke rammes må ta på alvor og bekjempe. Det er også helt uakseptabelt at «homo» er et skjellsord. Vi vil mobbingen til livs.

Hvor viktig er homopolitikk i kommunevalg kontra stortingsvalg?

Homokampen angår oss alle, uavhengig av egen seksuell orientering. Jeg tror vi trenger flere som tør å snakke homopolitikk på små steder, det er ikke bare en riksdebatt. Derfor bør også homopolitikk være relevant i kommunevalget.

Utenom homopolitikk – hva er den viktigste politiske saken for deg?

Jeg vil ha en bedre singelpolitikk med flere billige utleieboliger og avgifter etter forbruk, dette har vi spesielt behov for i Oslo. Jeg vil også ha flere sammenhengende sykkelfelt i Oslo, som vi skal male grønne.

Hvor viktig er handlingsplaner mot diskrimi­nering i kommunene for Sp?

Handlingsplaner mot diskriminering er viktig i alle kommuner, siden det er med på å sette problemet på dagsordenen. Det aller viktigste er imidlertid handling.