Tore Aasheim vil at folk skal stemme SV fordi partiet har klare visjoner og en homovennlig politikk.

Navn: Tore Aasheim (46)
Gjør: Redaksjonssekretær i bladet Cupido
Partiverv: Leder for homonettverket i SV, gruppeleder og bydelsutvalgsleder i bydel Grünerløkka i Oslo.
Medlem siden: 2001
På valg: 4. plass på bydelsvalgslista for bydel Grünerløkka i Oslo.

Hvorfor skal homofile/lesbiske stemme på SV?
SV har gjennom klare visjoner og målbevisst arbeid, konkrete resultater og en politikk som generelt er homovennlig, vist at vi er en av de beste, om ikke det beste homopartiet i Norge.

Hvorfor skal homoer stemme på deg?
I alle fall ikke fordi jeg er homo. De skal stemme på meg fordi jeg representerer det partiet og den politikken jeg arbeider for i mitt virke som lokalpolitiker. Jeg er en politiker som helst bygger broer, men som heller ikke er redd for å kalle en spade for en spade. Det er ikke like populært hos alle, men folk vet hvor de har meg.

Hva er den viktigste homosaken SV har vært med på å få gjennomslag for?
SV tok initiativet til en kjønnsnøytral ekteskapslov. Det var også SVs statsråd som tok til orde for en egen antidiskrimineringslov for skeive, en lov som beskytter lhbt-personer mot diskriminering på et bredt grunnlag i hele samfunnet. Der andre prater, kan vi vise til resultater.

Hva er den viktigste homosaken akkurat nå?
Det er fortsatt en del ting som må plass når det gjelder adopsjon, surrogati, homofile i etniske minoriteter, enkelte religiøse samfunns holdning til homorettigheter og så videre. Selv om homo­file i Norge har oppnådd de viktigste rettighetene, så er det farlig å hvile på sine laurbær. Blant annet tror jeg det blir en utfordring å få unge homofile til å skjønne dette. Vi har også et godt stykke internasjonalt solidaritetsarbeid å ta fatt på.

Hvor viktig er homopolitikk i kommunevalg kontra stortingsvalg?
Homopolitikk er viktig. Hele tida. Alltid. Ikke bare ved lokalvalg og stortingsvalg, men også i skolevalg, valg i idrettskretsen og på arbeidsplassen. Skal vi beholde de rettighetene vi har kjempet så hardt for, må vi fortsette arbeidet og innsatsen. Det er ingen andre som kjemper for oss.

Utenom homopolitikk – hva er den viktigste politiske saken for deg?
Barnevernet har store utfordringer, og dagens unge står ovenfor utfordringer man ikke trengte å forholde seg til bare for noen år siden. De unge er framtida vår, og gir vi dem ikke gode oppvekstvilkår, blir all politikk bare meningsløs. Videre er Oslo en by med spesielle utfordringer når det gjelder etniske minoriteter. Et mangfoldig samfunn er bra for alle, og det handler like mye om plikter og ansvar som rettigheter. De seksuelle og etniske minoritetene har mange felles utfordringer og et mål er å få oss til å dra i samme retning.

Hvor viktig er handlingsplaner mot diskrimi­nering i kommunene for SV?
Det er svært viktig. Homonettverket i SV vedtok på siste årsmøte å jobbe spesielt med å følge opp handlingsplanene mot diskriminering av lhbt-personer ute i kommunene.