Valget: Venstre

Publisert

Espen Ophaug synes at lhbt-personer bør stemme Venstre av de samme årsakene som alle andre liberalt innstilte mennesker gjør.

Navn:

Espen Ophaug (38)

Gjør:

Leder i LLH Oslo og Akershus

Partiverv:

Styremedlem i Oslo Venstre

Medlem siden:

1995, har hatt verv i Unge Venstre/Venstre siden 1996.

På valg:

5. kandidat for Venstre i Oslo, 3. kandidat til bydelsutvalget i Gamle Oslo og talsperson/koordinator for det uformelle homonettverket i Venstre.

Hvorfor skal homofile/lesbiske stemme på Venstre?

Oslo Venstre har programfestet at hvert enkelt menneske i Oslo «skal møtes med respekt uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og alder. Dette stiller store krav i en mangfoldig by, hvor alle byens innbyggere må godta andres rett til frihet og likeverd». De som i tillegg synes Oslo er en flott by å bo i, men som skjønner at vi må styrke kollektivtrafikken, bevare og videreutvikle de gode byrommene, styrke kulturlivet og osloskolen, sørge for at byen er en trygg å bo i, styrke behandlingsapparatet for rusavhengige og gi rusavhengige et verdig liv, alle de bør stemme Venstre ved valget.

Hvorfor skal homoer stemme på deg?

Fordi jeg er opptatt av å jobbe mot diskriminering i osloskolen. Osloskolen bør anlegge et antidiskri­minerende perspektiv i all undervisning. Man må lage noen overordnete strategier for å sørge for at skolen oppleves som trygg og inkluderende for alle elever og lærere. Fordi jeg er opptatt av at kommunen må ta et mye sterkere ansvar for veksten i hivsmitte blant MSM. Kommunen må jobbe enda mer aktivt mot skam og stigma knyttet til det å leve med hiv. Fordi jeg vil jobbe for å øke kunnskapen om eldre lhbt-personer blant ansatte i eldreomsorgen. Fordi jeg vil jobbe for at Skeive dager, Skeiv verden, LLH og alle andre aktører på lhbt-feltet, samt alle lhbt-personer som bor i byen, skal oppleve Oslo som raus, inkluderende og imøtekommende. Oslo kommunes mangfoldsinitiativ, OXLO, må bli enda tydeligere når det gjelder lhbt-spørsmål.

Hva er den viktigste homosaken Venstre har vært med på å få gjennomslag for?

Felles ekteskapslov, definitivt!

Hva er den viktigste homosaken akkurat nå?

Noe av det mest bekymringsfulle er den økte hivsmitten blant MSM i Oslo. Men også arbeidet blant lhbt-personer med etnisk/religiøs minoritetsbakgrunn er viktig. Skeiv verden må få full oppbacking fra kommunen.

Hvor viktig er homopolitikk i kommunevalg kontra stortingsvalg?

Nå som ekteskapsloven er på plass, er kommunene en like viktig arena som Stortinget.Kommunene tilbyr mange av de velferdstjenestene som står innbyggerne nærmest. Kommu­nene/fylkene er skoleeiere og dermed ansvarlige for arbeidsmiljøet på skolene. Kommunene er også store arbeidsgivere, og som arbeidsgiver har de et ansvar for å jobbe for mangfold og mot diskriminering på arbeidsplassen. Mange kommuner har vedtatt mangfoldsplaner, og disse planene betyr nok mer for den jevne homo i hverdagen enn mange vedtak i Stortinget.

Utenom homopolitikk – hva er den viktigste politiske saken for deg?

Jeg er opptatt av kultur. Venstres hovedsak er først og fremst miljø og kollektivtrafikk, men uten et rikt og mangfoldig kulturtilbud ville byen ikke vært like god å bo i. Jeg ønsker derfor å videre­føre satsingen på Oslo som festivalby, konsertby, museums- og teaterby og som design- og arkitekturby. Oslo har også et vell av frivillige organisasjoner som må ivaretas, og de mange frivillige initiativene rundt om i byen må støttes.

Hvor viktig er handlingsplaner mot diskrimi­nering i kommunene for Venstre?

Veldig viktig. Oslo Venstre har programfestet at vi ønsker evaluering av den forrige handlingsplanen, og vi ønsker at den skal lede fram til en ny handlingsplan.