Vant første runde i California

Publisert

Første runde gikk i homoenes favør da Proposition 8 ble erklært grunnlovstridig i California. – Men slaget er ikke vunnet ennå, sier Gro Lindstad som bor i New York og følger kampen på nært hold. En føderal domstol avgjorde i forrige uke at den omstridte grunnlovsendringen Proposition 8, som slår fast at ekteskap kun kan være mellom mann og kvinne i California, er grunnlovsstridig. Da kjennelsen forelå øynet mange nok et håp om like rettigheter i California, og dommer Vaughn R. Walker gikk grundig til verks i sin kjennelse.«Loven går imot den grunnlovsfestede retten til å gifte seg og skaper en irrasjonell klassifisering med grunnlag i seksuell orientering», heter det blant annet i kjennelsen. Homoer i California vil nok likevel vente med å kaste seg ut i bryllupsdansen. Det kan tidligere LLH-leder og SV-politiker, Gro Lindstad, bekrefte. Lindstad bor i New York hvor hun jobber som Government Relations Manager i UNIFEM, og har fulgt kampen mot Proposition 8 på nært hold.– Det er en fryd å lese dommen, som er på hele 136 sider. Dette er en veldig viktig kjennelse, sier Gro Lindstad til Blikk Nett. – Men det betyr ikke at homoer i California nå kan gifte seg. Muligheten for å gifte seg er frosset til ankedomstolen har vurdert saken. Det er nemlig dit saken går nå. Det ble levert ankesak allerede før dommen falt. Neste instans blir en ankedomstol i San Francisco, og det er ventet at den også vil ankes helt til Høyesterett. Men selv om ingen tar seieren på forskudd ennå, ser det lysere ut.– Hvis jeg skal tippe, så tror jeg ankedomstolen vil opprettholde kjennelsen, nettopp fordi dommen er så tung og grundig på både det juridiske og på fakta. Lindstad mener at homomotstandernes største svakhet er mangel på fakta.– De hadde bare to ekspertvitner representert i retten. Alle de andre har enten blitt plukket fra hverandre, eller så har de trukket seg. Dommer Vaughn R. Walker lot seg heller ikke overbevise av de to ekspertvitnene som var tilstede i retten, og mengder av fakta som ble presentert hadde liten troverdighet.– Dommeren fant ikke bevis for at barn som vokser opp med homofile foreldre har det verre enn andre barn. I dommen bemerkes det også at det ikke finnes noe beskrivelse i den opprinnelige ekteskapslovgivningen som sier at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne.

– Finnes det noen likhetstrekk mellom kampen som foregår i USA og kampen for partnerskapslov, og senere ekteskapsloven, her hjemme?

– Det vi ser i USA er et resultat av at situasjonen er så polarisert. Ifølge amerikanske meningsmålinger er 50 prosent mot homoekteskap, mens 47 prosent er for, sier Lindstad. – Hvis vi sammenligner med meningsmålingen som ble gjort i Norge i 1993 om partnerskapsloven blir det interessant. Den gang var litt over 50 prosent av Norges befolkning for en partnerskapslov. Forskjellen på USA i dag og Norge i 1993 er altså ikke så stor. Men i Norge fikk det lille flertallet en positiv effekt. Mens i USA får ikke de 47 prosentene like positiv effekt. En annen forskjell er at motstandskampen i USA preges av religion. Det blir tydelig når vi ser hvem som er med på å finansiere motstanden. Selv om det skulle ligge til rette for seier også hos ankedomstolen er Lindstad overbevist om at motstanderne vil fortsette kampen til siste håp er ute.– De vil i så fall ta saken helt til Høyesterett. Og da velger de nok en annen strategi en tidligere.

– Hva vil en seier i Høyesterett bety for resten av USA når det gjelder homoekteskap?

– Denne dommen gjelder California, og den endelige dommen vil ikke nødvendigvis gi noen ringvirkninger i resten av USA, annet enn at den da kan brukes som juridisk sedvanerett, eller at California brukes som argument i liknende saker i ande stater, sier Gro Lindstad.