Vegges gale verden

Publisert

Sosiolog og forfatter Vally Vegge går i Klassekampen fredag 29. mai hardt ut mot trans personer i innlegget «I hvilken grad kan man ”skifte kjønn?”». LLH-leder Bård Nylund svarer Vally Vegge. At Vally Vegge skriver leserinnlegg med et innhold som får flere til å rynke kraftig på nesa, er for mange av oss ingen overraskelse. At Klassekampen trykker et innlegg som er så til de grader fullt av alvorlige personkarakteristika og faglige feil er noe mer overraskende. Vel, vel. Det er nok å ta tak i innlegget, så jeg konsentrerer meg om noen av påstandene hun kommer med. Hun innleder med følgende:«”Kjønnsskifte” er en lege- og psykiaterassistert hormonell og kirurgisk lemlestelse av kroppen, av det medfødte biologiske kjønn – et assistert kjønnslig selvmord.» Her tar Vegge feil. Det er bred enighet i medisinske miljøer at mennesker om har et annet kjønn enn det de fikk registrert ved fødselen skal ha adekvat medisinsk behandling og oppfølging. Det er stadig større aksept for at folk er forskjellige, og forståelsen vår for kjønnsmangfoldet er heldigvis rikere enn i Vegges glansdager. Videre skriver hun:«Det er en innbilning, en vrangforestilling og en tvangstanke som per psykiatrisk diagnostikk er schizofren eller psykotisk. ”Kjønnsskifte” må snarere ses som en ekstrem form for selvskading. Bak et slikt ønske må ligge et dypt selvhat, mot eget medfødt kjønn.» Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne, men det første som slår meg et at her slår vi an en tone som unektelig minner om Vegges tvillingsøster Nina Karin Monsens måte å argumentere på. Leseren kan jo heldigvis selv reflektere over hvem som lider av innbilning, vrangforestilling og tvangstanker. Mange transpersoner har store utfordringer i livene sine. Det er omgivelsene som skaper disse utfordringene. Omgivelsene lager begrensninger i folks livsutfoldelse. Omgivelsene lar seg forstyrre av mennesker som bryter med kjønnsnormen. Det må det være omgivelsenes ansvar å jobbe med det. Undersøkelser viser en dramatisk overrepresentasjon når det kommer til selvmord og en rekke andre helseområder. Innlegg som det Vally Vegge kommer med i Klassekampen er ekstremt krenkende overfor transpersoner og mennesker som har gjennomgått, skal eller ønsker å gjennomgå kjønnsbekreftende behandling. Jeg har ikke sett verre eksempler på en transfobisk tekst i norsk offentlighet noen sinne. I teksten bruker Vegge ofte anførselstegn ved ord som kjønnsskifte, mann og kvinne. Det kler en ”sosiolog” og ”forfatter” dårlig. Hele delen i innlegget som handler om Jenner, Jolie og Pirelli Benestad er så absurd at det står seg godt for seg selv. Avslutningsvis spør Vegge «Hvis nå Jolie fullfører prosessen med hormonell behandling og så påstår at hun er homo som mann og heteroseksuell som kvinne, ville vi akseptere det?» Svaret på det er selvsagt et høyt og tydelig JA.

Bård Nylund

Leder i LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Innlegget står også på trykk i Klassekampen lørdag 30. mai.