– Vi er bekymret over den forverrede situasjonen for lhbt-personer i Russland, og har tatt opp dette med russiske myndigheter. Det vil vi fortsette med, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen.

Russlands nasjonalforsamling foreslo nylig med overveldende flertall en lov som forbyr «homofil propaganda». Ifølge Amnesty har Elena Mizulina, leder for nasjonalforsamlingens kvinne- og barnekomite, uttalt at hun håper loven blir vedtatt i løpet av denne perioden, det vil si i løpet av våren.

Amnesty International Norge har etterlyst en klarere fordømmelse fra norsk hold overfor russiske myndigheter.
– Vi er tydelige når vi mener at den nye loven bryter med Russlands internasjonale forpliktelser. Det mener vi at de nye lovene som rammer lhbt-personer og organisasjoner gjør, sier Gry Larsen til Blikk Nett.

Amnesty mener blant annet at det er vanskelig å se effekten av kritikken fra norske myndigheter.
– Før lhbt-loven i St. Petersburg ble vedtatt, gikk vårt generalkonsulat sammen med flere europeiske lands stedlige representanter ut og kritiserte lovforslaget. Dette ble gjort både i brevs form og i møte med lederen for den lovgivende komitéen, sier Larsen og forteller at internasjonalt press mot Russlands lovgivning er viktig.

– Og vi skal fortsette å protestere. I tillegg må vi arbeide i internasjonale fora. Derfor fremmer vi lhbt-personers rettigheter, ikke bare i Russland, men på generelt grunnlag, i de multilaterale organisasjonene som arbeider normativt og langsiktig med menneskerettigheter og verdispørsmål, som for eksempel Europarådet, OSSE og FN, sier Larsen til Blikk Nett.

– I både Europarådet, OSSE og FN står vi sammen med andre i kampen for å få større oppmerksomhet og konkret handling for å ivareta rettighetene til lhbt-personer. Derfor har Norge også gitt økonomisk støtte til opprettelsen av en lhbt-enhet i Europarådet, slik at man styrker arbeidet på dette feltet.

Utenriksdepartementet har tatt initiativ til en internasjonal konferanse i Norge i løpet av våren som skal sette fokus på lhbt-personers situasjon i verden.
– Vårt mål er å bidra til at lhbt-personers menneskerettigheter skal respekteres på lik linje som alle andres. Da må vi fokusere på alle land der vi opplever en vanskelig situasjon for lhbt-personer og organisasjoner, også Russland, avslutter statssekretær Gry Larsen.

Les også:
– Fullstendig knebling

Knebler homofile