– Vi er bekymret

Publisert

– Vi er bekymret over den forverrede situasjonen for lhbt-personer i Russland, og har tatt opp dette med russiske myndigheter. Det vil vi fortsette med, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen. Russlands nasjonalforsamling foreslo nylig med overveldende flertall en lov som forbyr «homofil propaganda». Ifølge Amnesty har Elena Mizulina, leder for nasjonalforsamlingens kvinne- og barnekomite, uttalt at hun håper loven blir vedtatt i løpet av denne perioden, det vil si i løpet av våren. Amnesty International Norge har etterlyst en klarere fordømmelse fra norsk hold overfor russiske myndigheter.– Vi er tydelige når vi mener at den nye loven bryter med Russlands internasjonale forpliktelser. Det mener vi at de nye lovene som rammer lhbt-personer og organisasjoner gjør, sier Gry Larsen til Blikk Nett. Amnesty mener blant annet at det er vanskelig å se effekten av kritikken fra norske myndigheter.– Før lhbt-loven i St. Petersburg ble vedtatt, gikk vårt generalkonsulat sammen med flere europeiske lands stedlige representanter ut og kritiserte lovforslaget. Dette ble gjort både i brevs form og i møte med lederen for den lovgivende komitéen, sier Larsen og forteller at internasjonalt press mot Russlands lovgivning er viktig. – Og vi skal fortsette å protestere. I tillegg må vi arbeide i internasjonale fora. Derfor fremmer vi lhbt-personers rettigheter, ikke bare i Russland, men på generelt grunnlag, i de multilaterale organisasjonene som arbeider normativt og langsiktig med menneskerettigheter og verdispørsmål, som for eksempel Europarådet, OSSE og FN, sier Larsen til Blikk Nett. – I både Europarådet, OSSE og FN står vi sammen med andre i kampen for å få større oppmerksomhet og konkret handling for å ivareta rettighetene til lhbt-personer. Derfor har Norge også gitt økonomisk støtte til opprettelsen av en lhbt-enhet i Europarådet, slik at man styrker arbeidet på dette feltet. Utenriksdepartementet har tatt initiativ til en internasjonal konferanse i Norge i løpet av våren som skal sette fokus på lhbt-personers situasjon i verden.– Vårt mål er å bidra til at lhbt-personers menneskerettigheter skal respekteres på lik linje som alle andres. Da må vi fokusere på alle land der vi opplever en vanskelig situasjon for lhbt-personer og organisasjoner, også Russland, avslutter statssekretær Gry Larsen.

Les også:

– Fullstendig knebling Knebler homofile