– Vi er bekymret

HivNorge er bekymret for tilgangen til hivmedisin i fremtiden.

Publisert

HivNorge har gått gjennom statsbudsjettet for 2018 og reagerer på at tilskuddene til organisasjonene som arbeider med forebygging av hiv og ivaretakelse av mennesker som lever med hiv, videreføres på relativt samme nivå som i år.

– Vi hadde ønsket en økning, da utfordringene øker, både innenfor forebygging og ivaretakelse. Dette skal vi formidle på en god måte når vi får anledningen gjennom budsjetthøringene på Stortinget senere i høst, sier Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i HivNorge.

HivNorge er bekymret over at regjeringen nå iverksetter overføringen av finansieringsansvaret for hivmedisiner fra folketrygden til de regionale helseforetak.

– Alle medisiner, uansett sykdom skal nå gjennom en kost/nytte-vurdering og de regionale helseforetakene skal forhandle prisen på medisiner med legemiddelindustrien. Dette er som forventet og bidrar forhåpentligvis ikke til drastiske endringer i tilgangen til hivmedisiner, sier Kolstad og viser til regjeringens mål om å

overføre midler fra folketrygden til de regionale helseforetak som skal dekke inn dette.

– Men nivået på overføringen er for lav. Overføringen reduseres med 20 millioner fordi man forventer å kunne spare inn en stor sum på å sikre lavere priser på medisiner ved at regionale helseforetak forhandler med legemiddelindustrien. Samtidig skal det av samme overføringspott brukes 8 millioner til å utvikle en metodevurdering og til forhandlingsarbeid.

Inntil i dag har man kunne få den beste hivmedisin, uavhengig av pris og dette har bidratt til at mennesker som lever med hiv i dag, er smittefri og lever like lenge som andre.

– Gode medisiner og muligheten til å bytte raskt til medisiner som er uten bivirkninger og mindre giftige har vært bærebjelken i det som betegnes som en av de største medisinske suksesser man har hatt de siste 30 årene, sier Kolstad og forteller at HivNorge er bekymret for to ting.

– Hva skjer om de regionale helseforetakene ikke klarer å forhandle ned prisene, eller når sykehusøkonomien tvinger fram budsjettkutt?

HivNorge er overbevist om at landets infeksjonsmedisinere vil kjempe for å sikre alle som lever med hiv den beste behandling.

– Men, det vil som mye annet i samfunnet til slutt handle om prioritering. Og, med Stortingets vedtak om å overføre finansiering av medisiner fra folketrygden til de regionale helseforetak, vil flere sykdomsgrupper bli satt opp mot hverandre i årene fremover.