– Vi må dra til St. Petersburg

Publisert

Oslos varaordfører Libe Rieber-Mohn (Ap) har fremmet forslag om at hun og ordfører Fabian Stang drar til St. Petersburg for å stå opp for retten til å elske en av samme kjønn. – Bakgrunnen for forslaget er knyttet til diskusjonen rundt den nye propagandalovgivingen i Russland, og da spesielt i St. Petersburg som jo er en by Oslo har samarbeidsavtale med, sier Oslos varaordfører Libe Rieber-Mohn til Blikk Nett. Rieber-Mohn sier til Blikk Nett at loven bryter med grunnleggende menneskerettigheter på flere områder.– Derfor har vi reflektert rundt dette og sett på hvilke måter som er best egnet for å kunne reagere overfor myndighetene i St. Petersburg. Umiddelbart er det lett å tenke seg at man bryter alle bånd og samarbeidsavtalen. Oslo har flere samarbeidsavtaler, også med andre byer som for så vidt ikke deler Oslos verdigrunnlag og hvor det forekommer andre menneskerettighetsbrudd, sier Rieber-Mohn til Blikk Nett. – Men utgangspunktet vårt var å tenke på hva som gagner lhbt-personer i Russland og særlig St. Petersburg. Det er en viktig del av vårt utgangspunkt og påvirker vår handlingsmåte. For meg har det vært viktig å lytte til lokale aktivister og lhbt-organisasjoner - og LLH her hjemme. Og meldingen har vært klar. Både lokale aktivister og LLH advarer mot å si opp samarbeidsavtaler fordi det vil føre til mindre oppmerksomhet internasjonalt rundt det som nå foregår på lhbt-feltet i Russland. Rieber-Mohn mener at en oppsigelse av samarbeidsavtalen mellom Oslo og St. Petersburg også kan føre til ytterligere overgrep og diskriminering av lhbt-personer.– Da oppnår vi det motsatte av det vi ønsker. Men, skal vi opprettholde en samarbeidsavtale, så må Oslo kommune gjøre noe aktivt overfor myndighetene i St. Petersburg. Derfor har Rieber-Mohn, sammen med partifellene Per Anders Torvik Langerød og Tone Tellevik Dahl, fremmet et privat forslag som oppfordrer ordfører Fabian Stang til umiddelbart å ta kontakt med politisk ledelse i St. Petersburg.– Med det formål å dra til St. Petersburg raskest mulig for å møte politikere der. Da ser jeg for meg at ordfører Stang og jeg, i kraft av å være varaordfører, drar sammen for å gi uttrykk for hva vi mener om propagandalovgivningen slik at vi får satt fokus på det på best mulig måte. Oslo som by har et helt klart verdigrunnlag når det gjelder antidiskrimineringsarbeid og handlingsplan knyttet til lhbt-personer. Rieber-Mohn har også lagt fram forslag for byrådet om å vurdere de ulike samarbeidsavtalene Oslo har med andre byer.– For på den måten å få en vurdering av hvilke prinsipper som skal gjelde for våre samarbeidsavtaler, sier Libe Rieber-Mohn til Blikk Nett.