– Vi trenger råd

Publisert

Dagens rasismedebatt på Pride House markerte starten på et viktig arbeid og LLH lover å være med. Det er ikke lenger et spørsmål om det finnes rasisme i miljøet. Spørsmålet som må stilles er, hva skal vi gjøre med det? Skeiv Verdens debatt «Racism in the LGBT community» på Pride House i dag var høyaktuell, spesielt med tanke på protestene mot likestillingsminister Solveig Hornes deltakelse på Pride House fredag 20. juni og bråket rundt Queentastics show under Regnbuedagene i Bergen i mai. I panelet satt blant andre Thomas Tawala Prestø fra Antirasistisk senter, Hans Heen Sikkeland, leder i LLH Oslo og Akershus og Skeiv Ungdoms leder Line Halvorsrud, samt medlemmer av Skeiv Verden. Panelet diskuterte seg i mellom og de fremmøtte i salen på Litteraturhuset. At det er et tema som engasjerer er hevet over en hver tvil. Salen var full og stemningen steg fort. Det som ble klart veldig tidlig var at LLHs leder, Bård Nylund var savnet i panelet. Heen Sikkeland måtte stå til rette for kritikk mot Nylund og LLH som organisasjon med hensyn til manglende innsats mot rasisme og ikke minst kontroversene rundt Solveig Horne. Blikk Nett møtte Bård Nylund på Litteraturhuset etter debatten.– Jeg har fått noen referater fra debatten og noen meldinger som ikke er til å misforstå hvor det rettes kritikk mot meg og LLH i forhold til debatten som går nå om rasisme.

– Hvorfor deltok du ikke selv i debatten i dag?

– Fordi jeg var opptatt i skoledebatt i Wergelandsalen. Det var viktig at jeg deltok der fordi skole er et av de viktigste arbeidsområdene til LLH. Vi har opplevd en halvering i støtte til skolearbeidet og i debatten satt det representanter med stor tyngde, fra blant annet Barneombudet og LDO, så det var viktig for meg å overvære den debatten slik at LLH har argumentasjonen i orden til å kunne sikre prosjektet Rosa kompetanse neste år.

– Burde to så viktige debatter gå samtidig?

– Det kan ikke jeg svare på. Det er noe Pride House-styret må ta stilling til. Nylund forteller at han derimot vil delta på Skeiv Verdens workshop om interseksjonalitet på Pride House på Kulturhistorisk museum førstkommende onsdag.– Fordi jeg mener dette er en debatt som går på overtid. Jeg har ikke noe behov for å forsvare LLH i denne debatten. Jeg har et behov for å si at LLH langt i fra har vært gode nok når det gjelder å ta en skikkelig diskusjon om rasisme. LLH har som ambisjon å være en del av en antirasistisk bevegelse, sier LLH-lederen og forteller at han de siste dagene har vært i tenkeboksen. – Jeg har kommet fram til at det første jeg skal gjøre når jeg er tilbake på kontoret etter sommeren er å kalle inn de norske lhbt-organisasjonene til et møte hvor vi setter oss ned og snakker sammen. LLH er avhengig av råd fra de organisasjonene som jobber tettere med dette temaet for å få innspill og informasjon som kan si noe om hva vi må fokusere på og hvilket posisjon vi skal ha i denne debatten. Nylund forteller at han som hvit, norsk homo kjenner for lite til rasismen i miljøet.– Jeg kjenner det ikke på kroppen, slik veldig mange andre gjør i vårt miljø. Jeg er veldig interessert i å høre historiene deres og om opplevelsene de har i hverdagen. Jeg er også interessert i høre hvor Skeiv Verden synes det er viktig at LLH legger seg i denne debatten. Til tross for at han ønsker et felles møte med andre organisasjoner for å legge en felles strategi tror Nylund at man i all hovedsak er enige.– De siste dagene har vist at det fort kan bli høy temperatur når dette debatteres. Nettopp derfor mener jeg det er viktig å sette seg ned sammen, og med blanke ark tegne kartet på nytt. Det gagner ikke saken at vi går i hver vår skyttergrav.

– Hvor går veien videre?

Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden, er fornøyd etter debatten på Pride House i dag.– Jeg er fornøyd og glad for det engasjementet som kom til syne. Det var høy temperatur, men et positivt engasjement. Jeg tror alle som kom ut fra debatten i dag tenkte at det nå må skje noe. Hun mener LLH og Skeiv Ungdom har en vei å gå i rasismedebatten.– De sier hele tiden at de trenger hjelp fra Skeiv Verden. Jeg mener de må brette opp ermene å gjøre noe selv. Skeiv Verden har ikke ressurser til å ta kontakt med de andre organisasjonene for å fortelle dem hva de bør jobbe med. Hvis de ønsker det, så må det også følge med noen ressurser. Skeiv Verden er allerede en frivillig organisasjon med alt for mange arbeidsområder og selv om jeg gjerne skulle si «Ja» vi starter på mandag, så kan vi ikke det. Øvergaard ser fram til å møte LLH-leder Bård Nylund på Beth Zemskys workshop om interseksjonalitet neste uke.– Det er kjempebra at han kommer, og jeg håper mange flere også vil ta turen. Workshopen handler om hvor vi skal gå videre nå etter dagens debatt. Her hjemme sitter vi i alt for stor grad på hver vår tue, sier Øvergaard og legger seg på noenlunde samme linje som Nylund når hun etterlyser tettere dialog. – Jeg har flere ganger tidligere foreslått regelmessige møter hvor vi som jobber i det skeive miljøet kan møtes å adressere disse temaene og spørsmålene. Skeiv Verden tar nå initiativ til å få gjennomført slike regelmessige møter, avslutter Susanne Demou Øvergaard.

Les også:

Rasisme i lhbt-miljøet