– Viktig informasjonskanal

Publisert

– Jeg synes det er veldig synd at Blikk tas vekk fra skolebibliotekene, sier AUF-leder Eskil Pedersen til Blikk Nett. Konservative kristne organisasjoner forsøkte for tre år siden å få fjernet Blikk fra skolebibliotekene. Dette ble kraftig motarbeidet av Elevorganisasjonen og alle politiske ungdomsorganisasjoner bortsett fra KrFu og FpU. Nå står skolebibliotekene igjen i fare for å miste ekstern informasjon om lhbt. Siden 2006 har Blikk med midler fra Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet blitt distribuert til 500 bibliotek i hele landet. Skolebibliotek er prioritert etter Kunnskapsdepartementets anmodning. Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet går inn for å opprettholde sin del av distribusjonsstøtten, mens Kunnskapsdepartementet har kommet med signaler om at de vurderer å kutte ut distribusjonen. Det reagerer AUF og Sosialistisk Ungdom på. AUF-leder Eskil Pedersen mener Blikk er et redskap som kan hjelpe unge ut av skapet.– Blikk kan være en viktig informasjonskanal for ungdom, bidra til å øke aksepten og gjøre det lettere for ungdom å komme ut av skapet, sier Pedersen til Blikk Nett. Alle undersøkelser de senere årene viser at lhbt-ungdom er mer utsatt for mobbing enn annen ungdom.– Ungdom trenger å møte homofili i skolehverdagen. Det utfordrer dem og skaper mer mangfoldige og aksepterende miljø. Og det bidrar Blikk til, avslutter Eskil Pedersen.

Dårlig prioritering

Både LLH, Skeiv ungdom og Elevorganisasjonen er kritiske til Kunnskapsdepartementets signaler. Det samme er Sosialistisk Ungdom.– Hvis dette stemmer viser det en veldig dårlig prioritering synes jeg, sier nestleder i Sosialistisk Ungdom, Ebba Augusta Boye. Hver tjuende elev i skolen mobbes. Det er i snitt en elev på hvert klassetrinn på alle skoler i Norge. Det betyr at titusenvis av barn og unge over hele landet, som tvinges til å gå på skolen, sviktes grovt av skoler og ansvarlige myndigheter. En alt for stor andel av de som mobbes er lhbt. Ifølge Elevundersøkelsen 2012 har det ikke vært vesentlige endringer siden spørsmålet om seksuell orientering ble introdusert i 2009.– Hvis Blikk fjernes fra skolebibliotekene står det utvilsomt i veldig dårlig kontrast til det vi vet om at lhbt-ungdom utsettes for mobbing i skolen, sier Boye til Blikk Nett. Boye mener det er et behov for kontinuerlig oppdatert informasjon om lhbt-gruppa i en skolesituasjon.– Etter min mening er det utrolig viktig å få inn den type ekstern informasjon i skolen som Blikk er. Det er ingen tvil om at seksualundervisningen i skolen ikke er optimal, og nettopp derfor har et magasin som Blikk veldig mye å si for ungdom som er usikker på hvem og hva de er, avslutter Boye.

Les også:

Blikk ut av skolen Sjokkert og sinna – Feil retning