– Viktige funn

Publisert

Likestillingsminister, Solveig Horne, er bekymret over fordommene mot homofile, som kommer fram i den nye levekårsundersøkelsen som ble lagt fram i dag. Rapporten «Seksuell orientering og levekår» ble presentert på konferansen LHBT: Status 2013 i dag, og det er den første virkelig omfattende kartleggingsrapporten av levekårene til lesbiske, homofile og bifile personer her til lands på 15 år. Rapporten, utført av Uni Helse, er basert på et nasjonalt utvalg med god representativitet og en spørreundersøkelse der 1134 lesbiske, homofile og bifile deltok, og skal derfor gi et langt mer solid grunnlag for å beskrive forskjeller i helse og levekår mellom heterofile og lhbt-gruppen. Likestillingsminister Solveig Horne stod for den offisielle åpningen av konferansen, som arrangeres av LHBT-senteret og Bufdir.– Jeg synes det er veldig flott at vi har fått på plass en slik levekårsundersøkelse, fordi det er et viktig redskap i det arbeidet vi skal gjøre framover, sier hun til Blikk Nett. I den nye levekårsundersøkelsen kommer det fram at bifile kvinner sliter mest i gruppen lesbiske, homofile og bifile. Det bekymrer likestillingsministeren.– Det var overraskende og tydelige funn, og det bekymrer meg. Det nok slik at folk flest tenker at man er enten eller. Enten er man lesbisk og homofil eller så er man hetero. Det er nok stor mangel på kunnskap blant folk flest om de bifile - og ifølge levekårsundersøkelsen har vi langt igjen å gå når det gjelder holdningsarbeidet.

Homofobe heteroer

Ekstra bekymringsverdig er at det i undersøkelsen kommer fram at 16 prosent av de heterofile mennene i utvalget ville valgt å flytte seg dersom de visste at de satt ved siden av en homofil mann på bussen. Det tilsvarer én av seks spurte.– Det er også et overraskende funn, sier Horne til Blikk Nett. – Det kommer også fram i undersøkelsen av det fortsatt er menn som har de største fordommene. Slik jeg ser det er det menn som er menns verste fiende. Det er et tankekors og et viktig funn å ta med seg videre i arbeidet mot diskriminering. Likestillingsministeren har i løpet av sin korte periode som statsråd hatt møte med LLH og Harry Benjamin Ressurssenter for å sette seg inn i utfordringene disse gruppene står overfor i dagens samfunn. På konferansen ga hun også tydelig signal om at hun ser fram til å møte de resterende lhbt-organisasjonene, som Foreningen for Transpersoner og Skeiv Ungdom.– Og ikke minst Skeiv Verden, som jeg møtte da jeg satt på Stortinget. Den gang fikk jeg en aha-opplevelse når jeg så hvor store utfordringer gruppen deres står overfor. Derfor ser jeg veldig fram til å møte Skeiv Verden, fordi de representerer en sammensatt problemstilling som er mye større enn alle de andre gruppene, sier Solveig Horne til Blikk Nett.

– Hvem er de bifile kvinnene?

LLH-leder Bård Nylund mener undersøkelsen viser at det går fremover, tross alt.– Levekårene har blitt ujevnet, samtidig som vi ser at lhbt-gruppen fortsatt har betydelige utfordringer i samfunnet sammenlignet med heterofile, sier Nylund til Blikk Nett. Tallene i levekårsundersøkelsen viser at 66 prosent av de bifile kvinnene svarer at de har ganske eller meget god helse, mot 76 prosent blant lesbiske kvinner og 77 prosent blant heterofile kvinner. 16 prosent av de bifile kvinnene oppgir at de drikker seg beruset minst ukentlig, mot 10 prosent av de lesbiske og 8 prosent av de heterofile kvinnene.– Da spør jeg meg, hvem er de bifile kvinnene? I undersøkelsen peker de seg ut i særdeles negativ retning, og jeg lurer på om bifile kvinner er et dekkende begrep i undersøkelsen, sier Nylund til Blikk Nett. I tidligere undersøkelser har bifile kvinner og menn blitt innlemmet i kategoriene homofile eller lesbiske. Derfor finnes det lite kunnskap om hvordan den gruppen har det. Den nye undersøkelsen skal derfor tegne et mer presist bilde ifølge Uni Helse.– Men vi vet ikke om de har krysset av for bifil i mangel av et annet alternativ, og vi vet heller ikke om de identifiserer seg som bifil i det daglige - det vil i så fall bekrefte at det fortsatt er vanskelig å stå fram som bifil, sier Nylund til Blikk Nett. At 16 prosent av de heterofile mennene i utvalget ville valgt å flytte seg dersom de visste at de satt ved siden av en homofil mann på bussen sjokkerer LLH-lederen.– Vi har fortsatt en lang vei å gå, selv om det har skjedd en positiv utvikling siden 2008. Det er et urovekkende høyt antall menn som har negative holdninger til homofile menn og transpersoner, sier Nylund til Blikk Nett. Til utsagn som «når jeg tenker på transpersoner, grøsser jeg» ga 6 prosent av kvinnene og 16 prosent av mennene tilsagn til uttalelsen. Hele 24 prosent av mennene i undersøkelsen ga tilsagn til uttalelsen «jeg synes homofile menn er frastøtende», mens 6 prosent av kvinnene sa seg enig i uttalelsen. Bård Nylund er opptatt av å finne veien videre for å hanskes med slike fordommer.– Vi må finne ut hvordan vi skal gripe tak i dette. Det er ikke holdbart at en fjerdedel av norske menn går rundt å synes at homofile menn og transpersoner er frastøtende, avslutter Nylund.

Les hele levekårsundersøkelsen her: 

Seksuell orientering og levekår