Vil frigjøre Skeive dager

Publisert

Tidligere styreleder i Oslo Pride AS, Helle Christin Nyhuus, fremmer, sammen med flere andre, forslag om å løsrive Skeive dager fra LLH Oslo og Akershus.  Det kommer fram av sakspapirene til det kommende årsmøtet i LLH Oslo og Akershus som går av stabelen onsdag 20. februar. I forslaget, som er fremmet av Pål Hauge, Merethe Hellstrøm, Andreas Nilsson og Helle Christin Nyhuus, ytres det et ønske om å synliggjøre Skeive dagers bredde og nasjonale betydning. Forslagsstillerne ber derfor styret i LLH Oslo og Akershus om å invitere LLHs sentrale organisasjon og andre ideelle organisasjoner som arbeider for lhbt-befolkningen inn på eiersiden. – Erfaring viser at Skeive dager i Oslo er et sentralt arrangement for hele landet, fordi det er veldig mange i lhbt-befolkningen i hele landet som legger ferien sin til Oslo på grunn av festivalen. Skeive dager er ikke et arrangement kun for de som har postadresse i Oslo og Akershus, sier Helle Christin Nyhuus til Blikk Nett. – Vi opplever også at det offentlige Norge ser på Skeive dager som et nasjonalt arrangement og anliggende. Skeive dager har jo også argumentert med at det er et nasjonalt anliggende. Styret i Oslo Pride AS trakk seg fra sine verv i november i fjor etter å ha avholdt generalforsamling. Avgjørelsen bunnet i en konflikt med LLH Oslo og Akershus, som er eier av Skeive dager. Arbeidsgruppen som skulle jobbe med EuroPride 2014 trakk seg også ut av sitt arbeid. Nyhuus ser nå for seg en modell som likner andre pride-arrangementer ellers i Europa.– Pride-arrangementer rundt om i Europa er en plattform for de politiske aktørene, altså lhbt-organisasjonene. Pride i seg selv skal ikke være et politisk organ. Det politiske er det de tilknyttete organisasjonene som skal utforme sammen. LLH Oslo og Akershus og LLH sentralt er politiske aktører, på samme vis som for eksempel Skeiv Verden og SLM er det. Skeive dager skal derfor være en plattform og fundamentet for alle disse aktørene og deres politiske visjoner. Når det i november i fjor kom en vedtektsendring som sa at Skeive dager-styret skal fronte eiers, altså LLH Oslo og Akershus, politiske budskap så innebar det en politisering av styret mener Nyhuus og de andre forslagsstillerne.– Det mener vi som forslagsstillere er feil måte å jobbe på. I tillegg mener vi at Skeive dager skal vise det politiske mangfoldet i lhbt-miljøet. Slik sett mener vi det er riktig å få inn ulike ideelle lhbt-organisasjoner på eiersiden, slik at vi får profesjonalisert eierstrukturen. På den måten vil de viktige og sentrale debattene foregå på generalforsamlingen, og arbeidsoppgavene til styret vil komme fra generalforsamlingen.

Norges viktigste homofestival

Nyhuus mener Skeive dager er det viktigste homopolitiske og homokulturelle arrangementet i Norge i dag.– Med flere eiere, og ingen flertallseiere, blir det ikke mulighet for detaljinstruering av Skeive dager-styret i driftsåret. Med denne modellen mener vi at vi kan få den langsiktige planleggingen som er viktig for at Skeive dager skal ha en forutsigbar og trygg utvikling, og vi mener det er viktig for å kunne få fram den bredden det tross alt er i lhbt-miljøet. Da unngår vi at LLH Oslo og Akershus sitter med enerett på politisk vinkling.

– Er det da åpent for hvem som helst å kjøpe seg et eierskap i Skeive dager?

– For det første ser vi for oss at LLH sentralt kommer inn, fordi Skeive dager faktisk får statlig finansiering. Man har mulighet for å invitere, på sikt, andre LLH-lag. Vi ser også for oss at organisasjoner som SLM, Skeiv Verden og Oslo Queer som mulige organisasjoner som kan ha eierskap i Skeive dager. Alle disse, og flere til, er legitime aktører som bør ha en stemme inn i organiseringen av Skeive dager.

– Melder du med dette forslaget at du er på vei inn i Skeive dager igjen?

– Nei. Forslagsstillerne er alle medlemmer av LLH Oslo og Akershus og forslaget er ikke et ønske, for min del, om å komme tilbake. Dette handler om noe helt annet. Skal Skeive dager fortsette å utvikle seg på en positiv måte er det viktig at de ideelle organisasjonene og grupperingene føler et eierskap til festivalen. Vi mener denne modellen også vil gjøre det lettere med tanke på statlig finansiering, fordi Skeive dager faktisk vil representerer et større mangfold enn kun et lokallag av LLH og deres politiske valg. Forslaget legges fram på årsmøtet i LLH Oslo og Akershus 20. februar og Nyhuus ser fram til debatten.– Vi har valgt å fremme et forslag vi mener er viktig å debattere i LLH Oslo og Akershus. Nå er det slik at det vanligvis ikke dukker opp så mange medlemmer på årsmøtene og tar del i debattene. Men vi håper selvsagt at dette forslaget vil engasjere mange og at de kommer for å delta og si sin mening. Det er viktig at så mange som mulig stiller opp og tar stilling til den videre driften av Skeive dager som festival, mener Helle Christin Nyhuus.