Vil ha eget ungdomsombud

Publisert

Oslo Arbeiderparti ønsker å opprette et eget ungdomsombud i idretten som særlig skal jobbe mot unge homofile og lesbiske.   Forslaget fra Karina Hellum, nestleder i Arbeiderpartiets homonettverk, om et eget ungdomsombud i idretten, er blitt tatt opp i dokumentet «Et mangfoldig kulturløft for Oslo». Det betyr at dersom Oslo Arbeiderparti får flertall i valget i 2011 vil forslaget bli knyttet opp mot kommunens handlingsplan, og det vil bli stilt krav til Oslo-idretten om et slikt ombud. – Dette betyr at Oslo Ap forplikter seg til å jobbe for opprettelsen av et eget ungdomsombud i idretten. Dette er ikke bare noe vi sier. Vi har bestemt at vi vil gjennomføre dette og vil finne en best mulig løsning sammen med Oslo Idrettskrets hvis vi får muligheten til å gjennomføre det, sier Hellum til Blikk Nett. Ombudet skal bidra til et trygt idrettsmiljø og skal særlig jobbe mot unge homofile og lesbiske.– Det er fortsatt store utfordringer knyttet til det å være homofil i idretten. Mange unge gir opp og slutter å være aktive fordi det bli for tøft. Idretten kan ikke støtte bort talentfulle og treningsivrige ungdommer. Vi må ta dette på alvor, forklarer Hellum.Hun ser for seg at ungdomsombudet både skal drive informasjonsarbeid i klubber og foreninger i kommunen og at ungdommer skal kunne oppsøke ombudet for råd og støtte. – Ombudet vil ha noen av de samme funksjonene som Likestillings- og diskrimineringsombudet og for eksempel Helsetelefon for ungdom. De skal tørre å komme dit om de ønsker råd om hvordan de skal komme ut av skapet eller bare vil snakke. Målet er å skape et trygt idrettsmiljø for alle, sier Hellum, som samtidig oppfordrer andre kommuner til å se nærmere på et slikt tilbud. – Jeg har ikke hørt om andre kommuner som har nærmet seg idretten på tilsvarende måte, men det er absolutt noe de burde vurdere. Vi vet også at det på nasjonalt nivå jobbes mye med prosjekter i idretten rettet mot toleranse. Hvordan de vil tilnærme seg dette er opp til dem, men dette kan være et godt grep.