Vil ha røykfritt EuroPride

Publisert

Helseutvalget gikk i sommer hardt ut mot Skeive dager etter at tobakksprodusenten Phillip Morris fikk standplass og eneleverandøravtale på å selge sigaretter i Pride Park i Spikersuppa. Det kom også fram at Philip Morris har betalt en rekke festivaler for eksklusiv tilgang til festivalpublikummet og Helsedirektoratet mente sponsing av festivaler er ulovlig. – Selve saken startet med at Helseutvalget ønsket å ha med Kreftforeningen og Helsedirektoratet til å jobbe tobakksforebyggende på Skeive dager. Men Kreftforeningen ville ikke være tilstede på en festival hvor også Phillip Morris hadde stand. Det var utgangspunktet for Helseutvalgets utspill om tobakksponsing, sier Rolf Angeltvedt i Helseutvalget. Angeltvedt mener Skeive dager selvsagt skal få gjøre hva de selv ønsker, men Helseutvalget skulle heller sett at festivalen ga plass til Kreftforeningen og Helsedirektoratet enn Phillip Morris.– Hvis man er seriøs på at man ønsker at Skeive dager skal være en folkehelsefestival, så bør de tenke på hvem de tar i mot penger fra. Det er en kjent sak at homobevegelsen tar i mot penger fra tobakksindustrien og alkoholbransjen.

Høyt tobakksforbruk

Utspillet i sommer henger sammen med Helseutvalgets strategiplan, som ble vedtatt i 2009, som sier at de fram mot 2015 skal ha fokus på tobakk.– Det ligger også i Helseutvalgets mandat at vi skal jobbe med områder hvor lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er skeivfordelt. Vi har i flere år jobbet med sykepleierstudenter på høyskolen hvor tema har vært tobakksbruk blant lhbt-personer og gjennomført noen spørreundersøkelser på blant annet Gaysir med fokus på røykevaner som har resultert i fem delrapporter. De skal samles til en større rapport og en vitenskaplig artikkel basert på de innsamlete dataene skal publiseres med tiden. Det vi vet allerede er at tobakksforbruket er stort i vår gruppe, tre til fire ganger høyere enn befolkningen ellers, sier Angeltvedt til Blikk Nett. Helseutvalget mener det er umusikalsk når Skeive dager lar seg sponse av Phillip Morris.– Men det positive er at her har Helseutvalget og Skeive dager et godt samarbeidspotensiale gjennom å finne andre aktører som heller bør promoteres på festivalen, og som samtidig kan gi klingende mynt i kassa. Det er til syvende og sist penger som er argumentet for å slippe til aktører som Phillip Morris. Skeive dager er ingen rik festival, og det vet Helseutvalget godt, sier Angeltvedt, men legger til at Skeive dager som en festival for en minoritetsgruppe må tenke gjennom hvem de slipper til. Helseutvalget utfordrer nå Oslo Pride til å skape et røykfritt EuroPride i 2014. – Helseutvalget kan ikke pålegge Skeive dager eller EuroPride å være røykfri. Men vi vil gjerne utfordre EuroPride 2014. Vi er ikke ute etter å diskriminere eller stigmatisere røykere, men det er klart, når kanskje så mange som 40-50 prosent av målgruppa røyker daglig, så er det et tankekors. Da får heller Helseutvalget være fyrtårnet som sier i fra. Må man selge tobakk og alkohol på en festival som Skeive dager? Det er viktige spørsmål. Det er vanskelig å se for seg et EuroPride uten alkohol. Men det er ikke like vanskelig å se for seg en røykfri festival. Det har blitt kjent at Phillip Morris i 2011 betalte Skeive dager i overkant av 100.000 kroner for enerett til å selge sine produkter, og sørget i tillegg for et eget røykeområde på festivalen.

– Faller disse kronene bort, hvor skal pengene komme fra da?

– Der må vi jobbe sammen for å finne andre aktører. Det er mye penger i røykeavvening også, påpeker Angeltvedt.

Uhensiktsmessig mediedebatt

Styreleder i Oslo Pride, Helle Christin sier til Blikk Nett at styret i Oslo Pride har behandlet utspillene som har kommet fra Helseutvalget i sommer.– Vi er veldig overrasket over at Helseutvalget aldri tok kontakt med oss. Temaene de har brakt ut i media har de av ukjent årsak valgt å ikke ta opp med oss i Oslo Pride. For oss er dette en arbeidsform vi både er ukjent med og som vi finner uhensiktsmessig.

– Men er det noe i kritikken dere tar til etterretning?

– Styret i Oslo Pride har kontaktet Helseutvalgets styreleder, Kristen Vegge, og informert om at vi finner denne måten å jobbe med temaer på underlig og at vi skulle ønske at Helseutvalget hadde tatt kontakt med oss. Helseutvalget har vært invitert, på lik linje med alle andre samarbeidspartenere og aktører, til møter, blant annet til et møte 15. mars - da hørte vi ikke fra dem. Vi har samarbeidet og åpnet opp når Helseutvalget har valgt å kontakte oss, blant annet da de ønsket å vise Gay Kids-utstillingen i Pride Park. Da ønsket vi dem velkommen. Derfor finner vi det underlig at de ikke har tatt opp denne saken med oss en eneste gang direkte og at vi skal måtte få dette gjennom media. Når det nå kommer fram at Helseutvalget varslet Kreftforeningen allerede i mai 2011, så betyr det at de har hatt rikelig med anledninger og tid til å ta opp dette med Oslo Pride. Nyhuus finner det underlig at det er spesielt Skeive dager og Pride Park som blir gjenstand for kritikk, all den tid Helseutvalget opererer på andre arenaer som også selger alkohol og tobakk.– Det er tydelig at Helseutvalget har en helhetlig tanke om dette temaet som omhandler hvordan de skal jobbe mot alkohol og tobakk for å redusere inntaket i lhbt-befolkningen. Det er prisverdig. Det ønsker Oslo Pride nå at Helseutvalget skal presentere for alle aktører hvor lhbt-personer er målgruppe. Helseutvalget er å finne på en rekke arenaer hvor det selges alkohol og tobakk, hvor de deler ut kondomer og glid. De er der fordi det er viktig å være der. Alle disse arenaene og stedene bør få samme informasjon, for jeg vil jo tro at Helseutvalget har helseforebyggende tanker som gjelder 365 dager i året. Og Skeive dager bidrar gjerne.

– Hvor viktig er det å ha en aktør som Pillip Morris i Pride Park?

– Pride Park er bygget opp med ulike områder. Og det er et konsept vi stadig utvikler. Det vi vil tilby er en park hvor folk kan komme å få en hyggelig opplevelse. Derfor har vi inngått eneleverandøravtaler med forskjellige aktører, på alt fra drikke, mat og sigaretter.

– Hvor mye utgjør avtalen med Phillip Morris i kroner og øre?

– Det å drive Pride Park krever finansiering, og da er vi avhengig av ulike aktører. Men hvor mye hver enkelt aktør bidrar med inn i vårt budsjett er ikke noe vi går ut med. Det er ordinære forretningsforbindelser og jeg tror ikke du finner noen aktører i næringslivet som vil gå ut med slike tall. Oslo Pride ønsker å være en ordentlig og skikkelig samarbeidspartner som forholder oss på en forutsigbra måte. Men det betyr ikke at vi ikke tar diskusjoner. Det er en av grunnene til at vi i år i forbindelse med planleggingen av Skeive Dager 2012 har invitert og involvert samarbeidspartnere i større grad enn tidligere. Og det er i denne forbindelse vi mener Helseutvalget har hatt rikelig med anledning til å ta opp saken de heller valgte å kjøre i media i sommer. At Kreftforeningen valgte å ikke være i Pride Park på grunn av Phillip Morris-standen er nytt for Nyhuus.– For Skeive Dager og Oslo Pride er det et helt ukjent argument fra Kreftforeningen. Men vi vil selvsagt følge opp den påstanden med Kreftforeningen. Men som sagt, så er dette nytt for oss, sier Helle Nyhuus.