Vil ha surrogati i Norge

Publisert

– LLH sentralt har valgt å ikke ta stilling, så fylkeslagene står fritt til å mene sitt om saken. Debatten går høyt og lavt i alle medier. Derfor mener vi at det er spesielt om ikke LLH skal si noe i debatten. Til nå har vi holdt oss passivt på sidelinjen, sier Daniel Mekki til Blikk Nett. I en kronikk i Bergens Tidende torsdag 17. januar går lederen for LLH Bergen og Hordaland, Daniel Mekki, inn for å åpne for surrogati i Norge. – Surrogati er noe som angår mange homofile, derfor mener LLH Bergen og Hordland at det er riktig av oss å delta i debatten. Vi hadde en runde i styret og kom da fram til at den beste løsningen, slik vi ser det, er surrogati i Norge, under ordnete forhold og med et fungerende helsevesen. LLH Bergen og Hordaland mener at hvis forskning viser at surrogatbarna har det minst like bra som andre barn, og at man kan være sikre på at kvinnene gjør det av fri vilje, og ikke utsettes for større risiko enn ved normal graviditet, bør norske myndigheter tillate surrogati i Norge. – Vi har ikke tatt stilling til betaling eller ikke betaling. I utgangspunktet ønsker vi at man skal åpne for surrogati i Norge. Når det gjelder altruistisk surrogati så er styret i LLH Bergen og Hordaland delt. Derfor har vi valgt å ikke konkludere i akkurat det spørsmålet som handler om altruisme versus betaling, sier Mekki. I debatten om surrogati blir det brukt argumenter som menneskehandel og handel med barn. Argumenter Mekki mener vil falle bort hvis det åpnes for surrogati i Norge.– Ved å tillate surrogati i Norge unngår man hele problemstillingen som handler om at vestlige land utnytter fattige land. Det er grunnen til at vi tar til orde for å tillate surrogati her hjemme.

Angår mange homoer

LLH Bergen og Hordaland mener at surrogati ikke utelukkende er en homokampsak.– Likevel tar vi et standpunkt i debatten, fordi dette angår mange av LLHs medlemmer. Det er en sak som angår oss alle, og vi vet at mange av de som i dag blir skadelidende etter dagens lover og regler er nettopp homofile. Med et mangelfullt regelverk blir de utsatt for en del ekstra problemstillinger, som for eksempel å få opphevet farskap og familiekonstellasjoner. Det er noen overgrep mot disse familiene som kunne vært unngått hadde Norge tillatt surrogati. Så lenge surrogati angår lhbt-personer, så angår det LLH. I det siste har India strammet inn regelverket for surrogati.– I India jobbes det nå for å ekskludere homofiles muligheter får å bruke surrogati. I våre øyne er det diskriminerende, og nettopp derfor er det en sak som angår LLH.

– Finnes det partipolitisk støtte for LLH Bergen og Hordalands forslag?

– Venstre vil åpne for altruistisk surrogati i Norge. Min erfaring er at de øvrige partiene har kommet veldig kort i prosessen, og de vet veldig lite om surrogati og forholder de seg til dagens lover og regler, som jo er et forbud mot surrogati. Mekki og LLH Bergen og Hordaland etterlyser nå en diskusjon i hele LLH-organisasjonen om surrogati.– LLH burde kommet på banen for lenge siden. Allerede nå er vi på sidelinjen, og vi reagerer i stedet for å være pro-aktive og lede debatten.

En betent debatt

LLH-leder Bård Nylund er kjent med utspillet fra LLH Bergen og Hordaland og kronikken til Daniel Mekki.– Det er helt naturlig, på områder der LLH sentralt ikke har noen politikk, at våre fylkeslag tar opp saker fra tid til annen, og konkluderer i enkelte saker. Det er vanlig i politiske organisasjoner at politikk skapes nedenfra, og ovenfra, sier Bård Nylund til Blikk Nett. Nylund forteller at det er delte meninger om surrogati i LLH.– Jeg opplever at det er mange som synes det er vanskelig å forholde seg til debatten. Men det er klart at når våre lokallag nå kommer på banen, så er det med på å utfordre resten av organisasjonen, slik at vi må gripe tak i debatten.

– Kommer dere til å gjøre det nå?

– LLH kan først ta et standpunkt om surrogati på vårt landsmøte. Surrogati er etter min mening en såpass betent og stor sak at den krever en landsmøtebehandling.

– Mekki er bekymret for at LLH skal havne på sidelinjen av debatten. Deler du den bekymringen?

– Han skal få lov å mene det. Samtidig er det folk i organisasjonen som mener at LLH ikke skal være en del av debatten i det hele tatt. Det er mange forskjellige eninger innad i LLH. LLH Bergen og Hordaland har med sitt utspillet varslet at de ønsker å ta surrogati opp på landsstyremøtet.– Da får vi avvente å se hvilken respons et slikt resolusjonsforslag vil få. LLH kommer ikke til å konkludere i surrogatispørsmålet før vårt landsmøte i 2015. Det er i hvert fall min spådom. Fram til det påhviler det LLH et ansvar om å tilrettelegge for at folk skal kunne bli opplyst og utfordret i dette spørsmålet, sier Bård Nylund.