Vil hindre lesber i å få barn

Publisert

Kristelig Folkeparti vil avvikle såkalt assistert befruktning fra tredjepart, noe som betyr at lesbiske må lage barn på naturlig vis.Onsdag legger KrF fram et lovforslag som blant annet innebærer å stenge de norske sædbankene. Senterpartiet synes forslaget er interessant. – Det betyr at alle som får assistert befruktning, må bruke sine egne egg. Og det betyr at enkelte ikke får den hjelpen de får i dag. Det er viktig at forslaget vårt ikke skiller mellom homofile og heterofile par, sier KrFs familiepolitiske talsmann Øyvind Håbrekke til VG. Men han innrømmer at dette vil ramme i underkant av tre prosent av barnløse heterofile par, men også alle lesbiske par som ønsker barn.– Hvem som har rett på assistert befruktning, er et spørsmål om lovregulering, men hvem som helst kan jo fortsatt få barn med hvem som helst, sier Håbrekke som sier det ligger likestillingspolitikk bak forslaget. – Tilbudet om sæddonasjon brukes som brekkstang for å få rettigheter til stadig nye grupper, der barn til slutt risikerer å bli en vare, sier han.

Diskrimininerende

Ifølge NTB mener Arbeiderpartiets Gunn Karin Gjul, som er leder i Stortingets familie- og kulturkomité, at KrF bruker argumentet om hensynet til barnet for å hindre lesbiske i å få barn. Hun kaller forslaget diskriminerende.– Det viktigste i et moderne samfunn er at barn har gode omsorgspersoner som foreldre, ikke den biologiske tilknytningen, sier hun. Gjul mener en slik lovendring vil tvinge lesbiske til å reise ut av landet eller benytte et illegalt marked.

Interessant

Christina Ramsøy, som representerer Senterpartiet i familie- og kulturkomiteen, synes forslaget fra Kristelig Folkeparti er interessant. – Forslaget har en veldig interessant prinsipiell linje, det handler om at fedre må tåle flere plikter og ikke bare rettigheter ved å få barn. Jeg mener at det er dumt at prinsipielle debatter om familiepolitikken skal ende opp med kun å handle om homofiles rettigheter. Forslaget er mer omfattende enn det. Så får vi gå inn i hvert enkelt forslag og så ta stilling til det. Denne debatten ønsker jeg velkommen, sier Ramsøy.