Vil ikke stenge sædbanker

Publisert

KrF vil stenge de norske sædbankene. Det vil ramme lesbiske ekstra hardt. Høyres Olemic Thommesen avviser forslaget og Arbeiderpartiets Håkon Haugli mener KrF angriper homofamilier. Solveig Horne (Frp) uttalte til Blikk Nett at partiet ikke støtter KrF i dette forslaget. Høyre vil heller ikke gi sin støtte til forslaget. – For Høyre er ikke dette et spørsmål om likestilling, og vil heller aldri bli det, sier Olemic Thommessen, Høyres representant i familie- og kulturkomiteen. Thommessen presiserer at Høyre tar utgangspunkt i hva som er barnets beste.– Derfor er vi opptatt av barnets rett til å kunne gjøre seg kjent med sitt biologiske opphav. KrFs forsalg vil føre til at enda flere får gjennomført assistert befruktning i Danmark, eller andre land som tillater ukjent donor, noe som undergraver barnets rettigheter i så henseende. Høyre vil ikke støtte dette forslaget, sier Olemic Thommessen til Blikk Nett.

– Angrep på homofamilier

Håkon Haugli (Ap) mener KrF er ufine når de legger frem et slikt forslag.– Utspillet fra Håbrekke viser hvor stor avstand det er mellom regjeringen og KrF. For regjeringen er disse familiene likeverdige med alle andre familiekonstellasjoner, sier Håkon Haugli til Blikk Nett. – Det er interessant at KrF nå prøver seg på en omkamp. Det er selvfølgelig helt fair at de har et annet syn, men det er ufint av dem å bruke likestilling som argument for dette lovforslaget. Øyvind Håbrekke fremmet forslaget som en pappastrategi som innebærer å likestille menn og kvinner i ansvaret for barn.– De setter altså likhetstegn mellom en sædcelle og en forelder. Barna dette gjelder har allerede foreldre. Et annet argument KrF bruker er at 97 til 98 prosent av barnløse ikke behøver sæddonasjon. Men betyr de at de resterende da ikke skal få det? Haugli er på linje med LLH når det gjelder timingen på Håbrekkes forslag.– Sæddonasjon har vært lovlig i mange år i Norge, og jeg er helt enig med LLH som påpeker at det er underlig at KrF først nå, som lesbiske også har tilgang, har problemer med det. Senterpartiet mener forslaget er interessant. Men et flertall i Stortinget mener Haugli at KrF må se langt etter.– Jeg tror ikke det er noen overhengende fare for at denne rettigheten reverseres, men dette forslaget er et eksempel på at det finnes krefter i den norske samfunnet som ønsker en helt annen politikk på dette området. Både Høyre og Frp har nå sagt at de ikke støtter forslaget.– Frp er veldig liberale i bioteknologiske spørsmål og det er bra at de ser at dette handler om noe helt annet enn det KrF later som det gjør, nemlig likestilling og likeverd. Haugli mener forslaget er et totalangrep på homofile familier.– Håbrekke hevder at KrF setter barnas beste først. Det underliggende budskapet er da at barn i homofile familier har det verre enn andre barn. Det finnes ikke belegg for å hevde noe slikt. Tvert i mot så viser undersøkelser at barn av lesbiske mødre har det veldig bra. For KrF så er det per definisjon en motsetning mellom barnets beste og homofile familier, sier Håkon Haugli til Blikk Nett.